Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành


Legislation code 31/TB-UBND
Issuing date 01/02/2018
Published time 19/05/2018
Signer
Subject Thông báo kết luận cuộc họp tập thể UBND quận Hoàn Kiếm tháng 1 năm 2018
Agencies issued UBND Quận Hoàn Kiếm
Legislation type Chỉ đạo điều hành
Other legislation

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?