Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành


Legislation code 55/TB-UBND
Issuing date 27/02/2018
Published time 19/05/2018
Signer
Subject Thông báo về kết luận họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND quận
Agencies issued UBND Quận Hoàn Kiếm
Legislation type Chỉ đạo điều hành
Other legislation

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?