Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành


Legislation code 102/TB-UBND
Issuing date 11/04/2018
Published time 19/05/2018
Signer
Subject Thông báo kết luận của đ/c Dương Đức Tuấn - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm tại cuộc họp giao ban thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận quý I/2018 và triển khai nhiệm vụ thu ngân sách quý II/2018
Agencies issued UBND Quận Hoàn Kiếm
Legislation type Chỉ đạo điều hành
Other legislation