Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành


Legislation code 104/TB-UBND
Issuing date 16/04/2018
Published time 19/05/2018
Signer
Subject Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Đinh Hồng Phong - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận tại cuộc họp thông qua kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm
Agencies issued UBND Quận Hoàn Kiếm
Legislation type Chỉ đạo điều hành
Other legislation

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?