Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành


Legislation code 119/TB-UBND
Issuing date 26/04/2018
Published time 19/05/2018
Signer
Subject Thông báo kết luận của đ/c Dương Đức Tuấn - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm về tiến độ cải tạo, xây dựng trường học và tu bổ, tôn tạo các di tích năm 2018
Agencies issued UBND Quận Hoàn Kiếm
Legislation type Chỉ đạo điều hành
Other legislation

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?