Văn bản pháp luật công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em Văn bản pháp luật công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em


Legislation code 159/KH-UBND
Issuing date 16/08/2019
Published time 07/01/2020
Signer Đinh Hồng Phong
Subject Kế hoạch duy trì phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2019
Agencies issued UBND quận
Legislation type Kế hoạch
Other legislation