Tin Văn hóa- Xã hội Tin Văn hóa- Xã hội

Kế hoạch triển khai cuộc thi "tìm hiểu về triển khai thực hiện chỉ thị 40-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn quận Hoàn Kiếm"
15/07/2019 | 13:00  | View Count: 384

Xem kế hoạch tại đây

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?