Thông tin chung Thông tin chung

Hoạt động các phường Hoạt động các phường

Đoàn Kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 62-KL/TW và Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị tại Quận ủy Hoàn Kiếm
05/04/2019 | 11:30  | Lượt xem: 63

Ngày 5/4/2019, Đoàn Kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương do đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn và các thành viên đoàn gồm:

Đại diện Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội LHPN Việt Nam; Ban Dân vận Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Đối ngoại Trung ương; Bộ Nội vụ kiểm tra việc thực hiện Kết luận 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Kết luận 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng tại Quận ủy Hoàn Kiếm.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW và Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị của Đảng bộ quận. Qua 10 năm thực hiện Kết luận 62; 5 năm thực hiện Kết luận 102 của Bộ Chính trị, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị quận về vai trò, vị trí của MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức Hội quần chúng được nâng lên; nhiệm vụ đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể được quán triệt, được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị và được triển khai thực hiện nghiêm túc cả về bề rộng và chiều sâu, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, lấy hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động làm thước đo đánh giá hằng năm, mang lại những kết quả tích cực, nhất là việc khắc phục những tồn tại, hạn chế về nội dung và phương thức hoạt động, về công tác xây dựng MTTQ, các đoàn thể, về sự phối hợp giữa MTTQ, các đoàn thể với chính quyền, giữa các đoàn thể với nhau, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của quận và cơ sở; các cấp ủy đảng, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo định hướng và tạo điều kiện để các Hội quần chúng hoạt động theo pháp luật; đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, góp phần củng cố mối quan hệ giữa đảng, chính quyền và nhân dân. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể và các hội được duy trì tốt. Các Hội quần chúng được phát triển về tổ chức; nội dung, phương thức hoạt động của các Hội có nhiều đổi mới; đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, thiết thực của hội viên. Các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng đã vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương… góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của quận. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của quận đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất với Trung ương những nội dung để thực hiện tốt Kết luận số 62-KL/TW và Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên đoàn kiểm tra của Trung ương và đại biểu các đơn vị của quận đã trao đổi, bổ sung, làm rõ những nội dung qua Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đánh giá, ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị quận Hoàn Kiếm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Kết luận Kết luận 62-KL/TW và Kết luận 102-KL/TW của Bộ Chính trị. Cùng với đó, đồng chí đã gợi mở những định hướng quan trọng đối với hệ thống chính trị quận Hoàn Kiếm trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và trong lãnh đạo đối với các Hội quần chúng trên địa bàn quận để từ đó quận Hoàn Kiếm cụ thể hóa thành những nội dung, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của quận Hoàn Kiếm.

Đồng chí Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW và Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị của Đảng bộ quận tại buổi làm việc.

Đồng chí Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

                                                                                                                                                                    Tin: Trà Linh

                                                                                                                                                    ( Ban Dân vận Quận ủy)

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

cổng liên kết 18 phường cổng liên kết 18 phường

THĂM DÒ DƯ LUẬN THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?