Thông tin chung Thông tin chung

Hoạt động các phường Hoạt động các phường

Thông báo báo chí về hội nghị giao ban UBND thành phố tháng 7/2019
09/08/2019 | 10:09  | Lượt xem: 48

Xem thông báo tại đây

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

hoạt động các phường hoạt động các phường

cổng liên kết 18 phường cổng liên kết 18 phường

THĂM DÒ DƯ LUẬN THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?