Thông tin chung Thông tin chung

Hoạt động các phường Hoạt động các phường

Thông tin một số hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND TP từ ngày 28/7-02/8/2019
07/08/2019 | 14:30  | Lượt xem: 128

Xem tin tại đây

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

cổng liên kết 18 phường cổng liên kết 18 phường

THĂM DÒ DƯ LUẬN THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?