Thông tin chung Thông tin chung

Hoạt động các phường Hoạt động các phường

Quyết định công bố danh mục TTHC lĩnh vực ATTP thuộc thẩm quyền UBND quận
13/08/2019 | 17:13  | Lượt xem: 205

Xem quyết định tại đây

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

hoạt động các phường hoạt động các phường

cổng liên kết 18 phường cổng liên kết 18 phường

THĂM DÒ DƯ LUẬN THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?