Thông tin chung Thông tin chung

Hoạt động các phường Hoạt động các phường

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV về công tác cán bộ
09/07/2020 | 19:57  | Lượt xem: 218

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực Quận ủy khóa XXV; thực hiện Thông báo số 2714-TB/TU, ngày 02/7/2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về công tác cán bộ; sáng ngày 8/7/2020 Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận về công tác cán bộ, tiến hành bầu bổ sung kiện toàn Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Bí thư Quận ủy khoá XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Minh – Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Duy Huệ - Trưởng phòng quận, huyện, thị - Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội. Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm có các đồng chí: Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận.

Tại hội nghị, sau phát biểu của đồng chí Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận về công tác cán bộ, hội nghị đã tiến hành bầu cử bằng phiếu kín kiện toàn, bổ sung chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy khoá XXV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với đồng chí Phạm Tuấn Long – Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận. Kết quả đồng chí Phạm Tuấn Long đã trúng cử chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy với 100% số phiếu của đại biểu có mặt.

Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ quận tiến hành bầu cử bằng phiếu kín kiện toàn,bổ sung chức danh Phó Bí thư Quận ủy khoá XXV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với đồng chí Phạm Tuấn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận. Kết quả đồng chí Phạm Tuấn Long đã trúng cử chức danh Phó Bí thư Quận ủy với 100% số phiếu của đại biểu có mặt.

Tại hội nghị, các đồng chí: Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Tuấn Long đã được Ban Chấp hành Đảng bộ quận tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy.  

Ban Thường vụ Quận ủy căn cứ kết quả hội nghị, sẽ lập hồ sơ kết quả bầu kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Bí thư Quận ủy khoá XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội theo quy định.

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

cổng liên kết 18 phường cổng liên kết 18 phường

THĂM DÒ DƯ LUẬN THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?