Thông tin chung Thông tin chung

Hoạt động các phường Hoạt động các phường

Hội nghị quán triệt Nghị định số 19 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
31/07/2020 | 21:44  | Lượt xem: 492

Ngày 23/7/2020, UBND quận tổ chức hội nghị quán triệt Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ ngày 31/3/2020.

Nghị định số 19/2020/NĐ-CP quy định về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật người có thẩm quyền, trách nhiệm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Nghị định có nội dung quan trọng, gắn với thực tiễn thực hiện nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính của cán bộ, công chức. Đối tượng của việc kiểm tra, xử lý vi phạm, xử lý kỷ luật là người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và những cán bộ, công chức có liên quan trong việc thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

Mục đích kiểm tra nhằm xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; động viên, khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; phát hiện những hạn chế, vướng mắc, bất cập, sai sót, vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục. Bên cạnh đó, phòng, chống, ngăn chặn các vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, phát hiện các quy định chưa thống nhất, đồng bộ hoặc chưa phù hợp với thực tiễn để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Dự khai mạc hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Việt - Phó Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính & theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp; Phạm Tuấn Long – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc quận; lãnh đạo Công an quận, lãnh đạo và cán bộ các Đội nghiệp vụ Công an quận; lãnh đạo UBND 18 phường và một số cán bộ, công chức quận, phường.

Tại hội nghị, sau phát biểu khai mạc của đồng chí Phạm Tuấn Long – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Hoàng Việt - Phó Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính & theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp truyền đạt các nội dung chính của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi một số vấn đề liên quan tại cơ sở và được đồng chí giảng viên giải đáp, hướng dẫn.

Tin: Trương Hà Lê

(Phòng Tư pháp quận)

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

cổng liên kết 18 phường cổng liên kết 18 phường

THĂM DÒ DƯ LUẬN THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?