Thông tin chung Thông tin chung

Hoạt động các phường Hoạt động các phường

Danh sách các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội từ 6 tháng, tính đến 31-7-2020
07/08/2020 | 11:56  | Lượt xem: 400

 

Xem danh sách tại đây

1. Công tác Thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tính đến hết tháng 7/2020.

1.1. Tỷ lệ bao phủ BHYT

- Số người tham gia BHYT là 248.043 người, giảm 5.638 người so với cùng kỳ năm 2019, giảm 54 người so với tháng 6/2020.

1.2. Số người tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp

- Số người tham gia BHXH bắt buộc: 112.427 người, giảm 155 người so với tháng 6/2020, đạt 89% Kế hoạch BHXH TP Hà Nội giao.

1.3. Số người tham gia BHXH tự nguyện

- Số người tham gia BHXH tự nguyện: 917 người, tăng 116 người so với tháng 31/12/2019, đạt 49% Kế hoạch.

1.4. Số thu

Hết tháng 7/2020, số thu BHXH, BHYT, BHTN là 1,906,248 tỷ, (tiến độ thu giảm 2.52% so với cùng kỳ năm 2019).

2. Công tác thu nợ BHXH, BHYT, BHTN

Đến 31/7/2020, tổng số tiền nợ Bảo hiểm xã hội là: 255.044 tỷ đồng ( giảm 13.628 tỷ đồng so với tháng 6/2020), chiếm 7.06% Kế hoạch thu.

- Số tiền nợ phải tính lãi của BHXH quận là 89.389. tỷ đồng (tăng 63.656 tỷ đồng so với năm 2019), chiếm 2.47% Kế hoạch thu.

- Về nợ dưới 6 tháng: Tổng số tiền nợ dưới 6 tháng là 88.22 tỷ đồng , chiếm 34.6% tổng số tiền nợ, trong đó:

+ Nợ dưới 3 tháng: 70.2 tỷ đồng.

+ Nợ từ 3 đến dưới 6 tháng: 18.021 tỷ đồng

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN HOÀN KIẾM

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

cổng liên kết 18 phường cổng liên kết 18 phường

THĂM DÒ DƯ LUẬN THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?