Thông tin chung Thông tin chung

Hoạt động các phường Hoạt động các phường

Thông báo Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận và đồng chí Chủ tịch UBND quận với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn quận năm 2020
24/11/2020 | 09:09  | Lượt xem: 256

Thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội ban hành “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Công văn số 1671-CV/QU ngày 01/7/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận và đồng chí Chủ tịch UBND quận với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2020. UBND quận Hoàn Kiếm thông báo lịch thực hiện đối thoại, cụ thể như sau:

- Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 11 năm 2020 (thứ Hai).

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Trụ sở HĐND và UBND quận Hoàn Kiếm (Số 126 phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

- Nội dung đối thoại: Thông báo khái quát tình hình kinh tế - xã hội của quận; đại diện nhân dân trên địa bàn quận phát biểu ý kiến về các vấn đề có liên quan đến công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, thực hiện pháp luật và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Các đồng chí lãnh đạo trả lời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân trên địa bàn quận.

UBND quận Hoàn Kiếm thông báo việc tổ chức hội nghị đối thoại năm 2020 để các tổ chức, cá nhân được biết.

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

cổng liên kết 18 phường cổng liên kết 18 phường

THĂM DÒ DƯ LUẬN THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?