Thông tin chung Thông tin chung

Hoạt động các phường Hoạt động các phường

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2020 - 2025
01/12/2020 | 08:38  | Lượt xem: 82

Chiều ngày 26/11/2020, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quận học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến gần 300 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của quận, phường. Đồng chí Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì và trực tiếp quán triệt Nghị quyết tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Phạm Tuấn Long – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; Lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận, Đảng ủy Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành thuộc quận; Trưởng, phó các Ban HĐND quận; đại biểu HĐND quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội quận; Bí thư cấp ủy Đảng cơ sở thuộc quận; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND phường; Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 18 phường; các đồng chí cộng tác viên Cụm dư luận xã hội quận; cán bộ tổ theo dõi cơ sở đảng của Quận ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã quán triệt với ba nội dung chính: công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận; quán triệt các nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thông báo về phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy.

Đồng chí nhấn mạnh, từ chủ đề của Đại hội là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, đoàn kết; xây dựng, phát triển quận Hoàn Kiếm ngày càng giàu đẹp, hiện đại, thanh lịch, văn minh”, mục tiêu tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đại hội đã cụ thể hóa thành 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ chủ yếu, 12 chỉ tiêu chính và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề Đại hội đã đề ra. Trong đó tập trung vào cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tiếp tục phát triển kinh tế nhanh, bền vững; Tạo sự chuyển biến mạnh về quản lý và xây dựng đô thị. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử khu phố cổ, khu phố cũ, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; tập trung đầu tư phát triển khu vực ngoài đê sông Hồng; Phát triển sự nghiệp văn hóa – xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, xây dựng người Hoàn Kiếm hiện đại, thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện; Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận trong mọi tình huống; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; Đẩy mạnh chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng và phát triển quận Hoàn Kiếm ngày càng giàu đẹp, hiện đại, thanh lịch, văn minh tiến tới là đô thị thông minh.

Để cụ thể hoá các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp do Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận thông qua, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận, 7 chương trình và 36 đề án công tác toàn khoá để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thiết thực, hiệu quả, bảo đảm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Xác định việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận là nhiệm vụ rất quan trọng và do Ban Thường vụ Quận ủy trực tiếp chỉ đạo, đồng chí Bí thư Quận ủy yêu cầu sau hội nghị này, theo sự phân công của Ban Thường vụ Quận ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy theo địa bàn được phân công phụ trách sẽ chỉ đạo, đôn đốc và trực tiếp quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận tại các tổ chức cơ sở đảng thuộc quận.

Kết luận nội dung quán triệt, đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt của quận tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hoá các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp do Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận thông qua và Nghị quyết Đại hội cấp mình thành các chương trình hành động, kế hoạch công tác toàn khoá và hằng năm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thiết thực, hiệu quả.

Sau phần quán triệt, đồng chí Trương Thị Thanh Nhàn – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Quận ủy; hướng dẫn triển khai kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI trong toàn Đảng bộ quận và hướng dẫn các đồng chí tham dự hội nghị viết bài thu hoạch cá nhân.

Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận là sự kiện chính trị quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới; nhiệm vụ trước mắt còn nhiều khó khăn, thách thức; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, thành tựu hơn 30 năm đổi mới, với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Phát triển”,  Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân quận Hoàn Kiếm quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu “xây dựng, phát triển quận Hoàn Kiếm ngày càng giàu đẹp, hiện đại, thanh lịch, văn minh”.

Quang cảnh hội nghị cán bộ chủ chốt quận học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại hội nghị.

Tin: Trần Quỳnh

(Ban Tuyên giáo Quận ủy)

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

cổng liên kết 18 phường cổng liên kết 18 phường

THĂM DÒ DƯ LUẬN THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?