Thông tin chung Thông tin chung

Hoạt động các phường Hoạt động các phường

Thông báo treo cờ Tổ quốc
26/11/2020 | 09:39  | Lượt xem: 7

Ngày 30-9-2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 1033/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc.

Theo đó, chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020) và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 9-10-2020 đến hết ngày 14-10-2020.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc trên địa bàn dân cư; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý.

 

]]>

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

cổng liên kết 18 phường cổng liên kết 18 phường

THĂM DÒ DƯ LUẬN THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?