Tin kinh tế Tin kinh tế

Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19
23/02/2023 | 17:27  | Lượt xem: 12

Ngày 14/02/2023 Tổng cục thuế đã có công điện hỏa tốc số 01/CĐ-TCT về việc thực hiện Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/01/2023 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Nhằm đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến đạt hiệu quả giúp tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ phạm vi, đối tượng, thời hạn, trình tự, thủ tục và quyền lợi khi thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất để người nộp thuế thực hiện đúng và kịp thời chính sách hỗ trợ của nhà nước, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho người nộp thuế. UBND quận Hoàn Kiếm đăng tải Công điện số 01/CĐ-TCT ngày 14/02/2023 của Tổng Cục thuế

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?