Tin kinh tế Tin kinh tế

Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác thuế quý II năm 2022
20/04/2022 | 08:48  | Lượt xem: 26

Sáng ngày 24/3/2022, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị giao ban tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế quý I, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế quý II năm 2022.

 Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Dũng – Phó cục Trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Nguyễn Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận; các đồng chí Trưởng một số phòng, ban, đơn vị thuộc quận, các đơn vị hiệp quản thuộc quận, Công ty cổ phần Đồng Xuân, Chủ tịch UBND 18 phường; các đồng chí lãnh đạo và đại diện cán bộ, công chức, viên chức Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Chi cục Thuế quận, đồng chí Ngô Xuân Huấn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế quý I, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế quý II năm 2022. Báo cáo nêu rõ: Những tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn. Song với tinh thần quyết tâm, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của toàn thể cán bộ công chức thuế; cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hiệu quả và sự vào cuộc của các ngành, các cấp, ước thu ngân sách quý I trên địa bàn quận đã đạt được kết quả khá tích cực: Tổng thu ngân sách ước 3 tháng năm 2022: 3.100 tỷ đồng, đạt 27,6% dự toán, bằng 78,6% so cùng kỳ 2021. Nếu loại trừ số thu cùng kỳ của Ngân hàng VP bank (3 tháng 2021 nộp 1.289 tỷ đồng) thì số thu ngân sách 3 tháng 2022 bằng 116,8% so cùng kỳ. Trong đó, tổng thu ngân sách ước 3 tháng do Chi cục Thuế quản lý thu là 733 tỷ đồng, bằng 95% so cùng kỳ.

Có được kết quả đó, ngay từ những ngày đầu năm 2022, Chi cục Thuế đã  thực hiện tuyên truyền phổ biến những chính sách thuế mới, duy trì đường dây nóng để giải đáp những vướng mắc của NNT trong quá trình thực hiện các chính sách thuế và lắng nghe phản hồi từ phía NNT về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ thuế.

Công tác quản lý người nộp thuế được Chi cục thực hiện rà soát và tham vấn ý kiến của Hội đồng tư vấn Thuế để xác định doanh thu, mức thuế khoán năm 2022 đối với hộ kinh doanh đảm bảo phù hợp với thực tế kinh doanh và cơ sở dữ liệu. Kết quả: Số hộ khoán lập bộ ổn định năm 2022 là 7.382 hộ với số thuế khoán tháng là 14 tỷ 386 triệu đồng (giảm 1.713 hộ và số thuế khoán tháng giảm 3 tỷ 980 so với kỳ lập bộ năm 2021).

 Công tác kiểm tra thuế, chống thất thu thuế được Chi cục chú trọng, tiếp tục thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ tình hình thu nộp ngân sách của các doanh nghiệp, không để nợ đọng mới phát sinh. Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế được các đội thuế, từng cán bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện và tổng hợp báo cáo lãnh đạo Chi cục để kịp thời chỉ đạo. Các công tác khác được Chi cục chỉ đạo toàn diện và có hiệu quả.

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao năm 2022, đặc biệt là nhiệm vụ thu ngân sách, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2022, Chi cục Thuế yêu cầu các đội thuế tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp công tác của Cục Thuế và Chi cục đã đề ra trong năm và trong tháng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, khai thác các nguồn thu chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu kịp thời sát số phát sinh, đôn đốc thu nợ (nếu có), hạn chế thấp nhất nợ đọng phát sinh, đặc biệt rà soát lại các nguồn thu đột biến, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao. Chi cục Thuế đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp chính sau:

Nhóm giải pháp về thực hiện công tác thu ngân sách: Bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế và của Quận ủy, HĐND, UBND quận để triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao.

Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến số thu, tiến độ thu ngân sách cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế. Từ đó xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả...

Nhóm giải pháp về công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người nộp thuế (NNT): Thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, NNT bằng các giải pháp thiết thực. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ, đặc biệt là giải pháp hỗ trợ NNT bằng phương thức điện tử. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và công khai chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực. Triển khai chương trình tập huấn, phổ biến chính sách thuế mới theo phương thức linh hoạt, phù hợp cho toàn bộ cán bộ công chức thuế và các tổ chức, cá nhân có liên quan, qua đó giúp giảm vướng mắc của doanh nghiệp, NNT.

Nhóm giải pháp về tăng cường quản lý, chống thất thu ngân sách: Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra tại trụ sở Cơ quan thuế; rà soát, ưu tiên triển khai sớm những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao, có dư địa khai thác tăng thu lớn theo chuyên đề. Rà soát các nguồn thu có dư địa, có tiềm năng để khai thác tăng thu, bù đắp một phần nguồn giảm thu NSNN do dịch COVID-19 gây ra như thu từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản….

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an và các cơ quan liên quan tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đặc biệt đối với các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, dịch vụ viễn thông, Internet… Triển khai hiệu quả công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; tiếp tục thực hiện chuẩn hóa, phân loại nợ, thực hiện các biện pháp xử lý, thu nợ thuế theo quy định. Tiếp tục tham mưu nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của Ban chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng tại địa phương.

Nhóm giải pháp về cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý thuế: Tiếp tục rà soát các quy trình quản lý thuế và ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu của hoạt động quản lý thuế, trong giải quyết TTHC thuế và quản lý nội ngành, hướng tới chuyển đổi số một cách toàn diện. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ thuế điện tử (đặc biệt là đối với hộ cá nhân kinh doanh).

Đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thông suốt để hỗ trợ NNT thực hiện nghĩa vụ với NSNN từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử mà không cần đến trực tiếp cơ quan thuế, giảm thời gian thực hiện các thủ tục, tạo thuận lợi cho NNT thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo liên tục, đào tạo chuyên đề kết hợp kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng của công chức thuế; Tăng cường và giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật đối với cán bộ công chức.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định đảm bảo nhanh chóng, chính xác, khách quan, công khai, dân chủ...

Tham luận của đại diện các đơn vị tại hội nghị đã làm rõ thêm các kết quả đạt được; đồng thời phân tích và thống nhất các giải pháp để thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước trong quý II năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí: Nguyễn Anh Dũng – Phó cục Trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Nguyễn Anh QuânỦy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, phấn đấu cùng những kết quả đã đạt được của ngành thuế và các đơn vị trên địa bàn quận trong 3 tháng đầu năm 2022 và nhấn mạnh một số nhiệm vụ ngành Thuế và các đơn vị trên địa bàn quận cần chỉ đạo triển khai thực hiện tốt trong quý II năm 2022 để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của quận trong năm 2022.

Cụ thể, UBND quận yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp và tập trung triển khai một số nội dung sau:

Chi cục Thuế thường xuyên đánh giá, dự báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn, cũng như đánh giá tác động từ việc áp dụng các chính sách hiện hành tới nguồn thu để chủ động xây dựng các kịch bản, giải pháp thu ngân sách phù hợp với từng thời kỳ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao; Triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, kích cầu tiêu dùng, kích cầu du lịch để đẩy mạnh tăng trưởng.

 Chi cục Thuế tiếp tục bám sát  nguồn thu phát sinh để đôn đốc kê khai và thu nộp kịp thời; Giám sát chặt chẽ tình hình nghỉ, bỏ kinh doanh của các hộ, tình hình nợ thuế, tránh tình trạng lợi dụng để trốn thuế, lách thuế; Tiếp tục rà soát khai thác tăng thu từ các lĩnh vực, các nguồn thu có dư địa như thương mại điện tử; thuê nhà; hộ xây dựng nhà tư nhân;....

UBND các phường hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các Đội thuế liên phường của Chi cục Thuế trong công tác tuyên truyền chính sách thuế, quản lý đối tượng, đẩy mạnh công tác đôn đốc nợ thuế, tiếp tục thực hiện công khai thông tin các hộ nợ thuế tại trụ sở UBND phường; đối với khoản nợ đã được phân ngưỡng trên 1 triệu dưới 5 triệu, UBND phường thành lập tổ công tác đôn đốc nợ để thu hồi nợ đọng.

 Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội đồng tư vấn Thuế, thực hiện tham vấn về doanh thu, mức thuế của hộ kinh doanh , đảm bảo công khai, minh bạch, sát với thực tế kinh doanh, đảm bảo dự toán thu ngân sách trên địa bàn

UBND các phường phối hợp với Chi cục Thuế trong quản lý thu thuế SDĐPNN: Rà soát dữ liệu nợ thuế và căn cứ tính thuế làm cơ sở để phát hành thông báo nộp thuế SDĐPNN năm 2022 theo quy định, tập trung thu dứt điểm cả số phát sinh năm 2022 và nợ năm 2021 chuyển sang.

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận tiếp tục, duy trì phối hợp với Chi cục Thuế trong công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, kịp thời đưa vào quản lý thuế đối với các trường hợp được cấp giấy chứng nhận và tiến hành thu hồi đối với các trường hợp không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký HKD. Phối hợp với Chi cục Thuế sớm sửa đổi quy chế phối hợp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn; Hoàn thiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Phòng Quản lý đô thị và Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị tiếp tục phối hợp với Chi cục cục Thuế để rà soát các trường hợp xây dựng nhà tư nhân có doanh thu đến ngưỡng phải nộp thuế để đôn đốc kê khai, nộp thuế, góp phần tăng thu, tránh thất thu NSNN.

Đội quản lý thị trường số 2 tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, trốn thuế.. ; phối hợp, cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của cá nhân kinh doanh

Phòng Tài nguyên môi trường, Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà, Văn phòng đăng ký đất đai, UBND 18 phường và Chi cục Thuế cùng phối hợp triển khai xử lý các vướng mắc tồn tại để đảm bảo triển khai hiệu quả công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng tiền thuê đất, công tác rà soát thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất và công tác xác nhận tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Công an các phường phối hợp với Chi cục Thuế trong công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh thông qua công tác theo dõi tạm trú, tạm vắng; phối hợp cung cấp thông tin đối với các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có kinh doanh hoạt động lưu trú, kinh doanh thương mại điện tử; phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật thuế. Định kỳ hàng tháng cung cấp thông tin về số lượng khách lưu trú tại các khách sạn trên địa bàn để Chi cục Thuế thực hiện công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế.

Công ty cổ phần Đồng Xuân: Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý thuế các hộ kinh doanh tại Chợ đồng Xuân, Chợ Đêm.

Đối với các đơn vị thuộc quận: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Chi cục thuế trong việc triển khai các nhiệm vụ giải pháp quản lý thuế, thu thuế, thu hồi nợ đọng và chống thất thu thuế trên địa bàn.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?