Tin kinh tế Tin kinh tế

Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2022
25/07/2022 | 08:38  | Lượt xem: 106

Chiều ngày 12/7/2022, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác thuế 6 tháng cuối năm 2022.

 Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thái – Phó Cục trưởng Cục thuế Thành phố Hà Nội; Nguyễn Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận; Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ quận; các đồng chí Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, các đơn vị hiệp quản thuộc quận, Công ty cổ phần Đồng Xuân, Chủ tịch UBND 18 phường; các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Chi cục Thuế quận, đồng chí Ngô Xuân Huấn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận đã trình bày báo cáo cáo sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thuế 6 tháng cuối năm 2022.

Báo cáo nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2022, Nhiệm vụ thu NSNN của quận Hoàn Kiếm thực hiện trong bối cảnh nền kinh tế cả nước nói chung và Thủ đô nói riêng được mở cửa trong trạng thái bình thường mới, dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.Nằm ở trung tâm của Thủ đô Hà Nội, với vai trò là trung tâm chính trị - hành chính, trung tâm thương mại - dịch vụ của Thành phố, quận Hoàn Kiếm có thế mạnh trong phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, đây cũng là những hoạt động mang lại nguồn thu quan trọng cho Quận.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Thành phố, sự phối hợp của Cục Thuế Thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Quận ủy; sự vào cuộc giám sát quyết liệt, hiệu quả, kịp thời của HĐND quận; sự đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND quận; sự cố gắng, quyết tâm cao của cán bộ công chức ngành Thuế cùng các cấp, các ngành trong quận đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp vừa phòng chống dịch, bảo đảm sức khỏe người dân, vừa phòng chống suy giảm kinh tế và giữ vững ổn định xã hội, tạo được sự chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội.

6 tháng đầu năm 2022, Chi cục Thuế quận đã chủ động tham mưu cho Quận xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện thu ngân sách Nhà nước năm 2022; đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm các nhóm giải pháp công tác thuế để tổ chức triển khai thực hiện công tác thu ngân sách trên địa bàn với việc tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, đặc biệt đã tập trung công tác nắm bắt sát nguồn thu, đôn đốc thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, chống thất thu thuế... nhằm xử lý kịp thời, ngăn chặn các hành vi vi phạm, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế; góp phần tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng và đảm bảo huy động đầy đủ, kịp thời nguồn lực cho NSNN.

Bên cạnh đó, Chi cục Thuế đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý thu như: Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đặc biệt là tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh; tăng cường các biện pháp quản lý kê khai và hoàn thuế; quản lý các hộ kinh doanh, thuế thu nhập cá nhân, nợ thuế; thực hiện công tác cải cách, hiện đại hóa các thủ tục thuế như đăng ký - kê khai - nộp thuế, hoàn thuế, xác nhận ngân sách, khai lệ phí trước bạ … qua đó đã phục vụ tốt công tác quản lý thu thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc kê khai thuế, nộp thuế và giao dịch các thủ tục về thuế đối với cơ quan thuế..., đặc biệt chú trọng triển khai tốt công tác chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế

Cùng với đó là sự phối hợp có hiệu quả của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường, các BQL chợ, đặc biệt là sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ công chức ngành Thuế, 6 tháng đầu năm 2022 tổng thu NSNN trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm 2022 là đạt 5.898 tỷ 607 triệu đồng, đạt 52,4% dự toán và bằng 109,3% so với cùng kỳ. Trong đó, số thu do Chi cục thực hiện đạt 1.384 tỷ 504 triệu đồng, đạt 60,9% dự toán và bằng 106,2% so với cùng kỳ.

Các nhiệm vụ chỉ tiêu công tác thuế quan trọng như chỉ tiêu về thu nợ; chỉ tiêu về công tác kiểm tra; các chỉ tiêu về cải cách thủ tục hành chính; triển khai những nhiệm vụ công tác khác của ngành thuế, của quận chỉ đạo đều đạt kết quả tốt.

Nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 sẽ còn những khó khăn, thách thức nhất định. Vì vậy, Chi cục Thuế quận xác định tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2022 được giao.

Tham luận của đại diện các đơn vị tại hội nghị đã làm rõ thêm các kết quả đạt được; đồng thời phân tích và thống nhất các giải pháp để thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng cuối năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận đã biểu dương những nỗ lực, phấn đấu cùng những kết quả đã đạt được của ngành thuế và các đơn vị trên địa bàn quận trong 6 tháng đầu năm 2022 và nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp ngành Thuế và các đơn vị trên địa bàn quận cần chỉ đạo triển khai thực hiện tốt trong 6 tháng cuối năm 2022 để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của quận trong năm 2022. Cụ thể là:

Một là: Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban lãnh đạo Chi cục, Đội trưởng các Đội thuế; Chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đoàn kết xây dựng cơ quan thuế minh bạch - chuyên nghiệp - liêm chính - đổi mới. Thường xuyên quán triệt, chấn chỉnh, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Hai là: Chi cục Thuế quận tập trung triển khai các giải pháp quyết liệt để hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán giao:

- Tiếp tục thực hiện tốt, kịp thời các chính sách hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ để doanh nghiệp, hộ kinh doanh khôi phục và phát triển hoạt động SXKD, góp phần phát triển kinh tế, xã hội quận.

- Phối hợp tốt với các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Cục Thuế để thường xuyên nắm bắt diễn biễn SXKD của các doanh nghiệp, đặc biệt các lĩnh vực có số thu ngân sách chiếm tỷ trọng lớn như tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, quản lý quỹ... Đồng thời rà soát các nguồn thu còn dư địa, ít chịu ảnh hưởng để quản ly thu kịp thời, chủ động dự báo, tham mưu cho Lãnh đạo quận trong công tác chỉ đạo điều hành thu ngân sách.

- Tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu đối với cả doanh nghiệp và các hộ, cá nhân kinh doanh (tập trung đối với các hoạt động kinh doanh mới, còn dư địa như thương mại điện tử, bán hàng qua mạng,...).

- Nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra, đặc biệt là công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế để tăng thu ngân sách; tập trung các doanh nghiệp trọng điểm, có số thu lớn; các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử...

- Quản lý tốt nợ đọng thuế; Tăng cường áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; hạn chế thấp nhất nợ thuế chuyển sang tháng sau và thu hồi số nợ cũ; đặc biệt các khoản nợ tiền thuê đất và nợ nghĩa vụ tài chính hộ gia đình cá nhân.

- Đẩy mạnh công tác quản lý hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt phối hợp với các đơn vị thuộc quận, UBND các phường, ban quản lý các chợ thực hiện tốt, hiệu quả Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 06/06/2022 về Ban hành quy chế phối hợp giữa các phòng, ban, ngành của Quận, UBND các phường và Chi cục Thuế trong công tác quản lý thu thuê đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn;

Ba là: Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp; tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động của cán bộ, công chức thuế:

- Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá công tác quản lý thu trên địa bàn Quận theo chỉ đạo của Thành phố, của ngành thuế và của Quận một cách thực chất góp phần cải thiện môi trường kinh doanh để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, trong đó đặc biệt chú trọng việc đơn giản hoá thủ tục hành chính về thuế nhằm tạo điều kiện cho người nộp thuế khi đến kê khai với cơ quan thuế. Phối hợp với Phòng Tài chính quận triển khai việc 1 cửa liên thông trong cấp Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, tạo thuận lợi cho các hộ kinh doanh.  

- Tăng cường công tác phối kết hợp với các ngành, các cấp; đặc biệt là các phòng, ban, ngành trong Quận, UBND các phường, các Ban quản lý chợ trong công tác quản lý thu thuế. Đảng ủy, UBND các phường tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thu thuế trên địa bàn; phát huy vai trò kiểm tra, giám sát MTTQ và các đoàn thể. Đội Quản lý thuế trên địa bàn phường làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng tư vấn thuế thực hiện tốt công tác quản lý nguồn thu, rà soát lại hộ kinh doanh, về doanh thu tính thuế và các nguồn thu còn tiềm ẩn như: cho thuê nhà, địa điểm kinh doanh, vận tải, kinh doanh ngoài giờ…

- Tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, sự đoàn kết thống nhất cao trong cán bộ công chức thuế. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các bộ phận quản lý thuế trong việc thực thi công vụ. Cần tăng cường hơn trong công tác quản lý thu thuế, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch trong công tác quản lý thu ngân sách.

 - Khen thưởng, động viên kịp thời các Đội thuế, cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân. Đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ và công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bốn là: Tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào tất cả các khâu, các bước công việc trong công tác quản lý thuế, trong công tác phối hợp với các cấp, các ngành khi giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân để tạo thuận lợi, đảm bảo công khai minh bạch, công bằng, giảm chi phí  cho người nộp thuế khi thực hiện các chính sách pháp luật thuế, đồng thời xác định rõ được trách nhiệm của từng khâu, từng người, từ đó ngăn ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm;

Đồng thời, UBND quận yêu cầu các phòng, ban, ngành của quận, UBND các phường tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Chi cục Thuế trong quá trình tổ chức thực hiện... để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quận Hoàn Kiếm năm 2022.

Đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Ngô Xuân Huấn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận trình bày báo cáo cáo Sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thuế 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái – Phó Cục trưởng Cục thuế Thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận phát biểu kết luận tại hội nghị.

Đồng chí Hoàng Mạnh Sơn – Chi cục Trưởng Chi cục Thuế quận phát biểu tiếp thu ý kiến và bế mạc hội nghị.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?