Tin kinh tế Tin kinh tế

Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2019
08/01/2019 | 17:30  | Lượt xem: 713

Chiều ngày 8/1/2019, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Sơn - Phó cục Trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Dương Đức Tuấn - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Chí Lực - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận uỷ, Phó chủ tịch HĐND, UBND quận, Chủ tịch UBMTTQ quận, Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận, các đơn vị hiệp quản và các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 18 phường; các đồng chí đội trưởng, đội phó và cán bộ, công chức Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Chi cục Thuế quận, đồng chí Trần Vân Yến - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thuế quận đã báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2019. Báo cáo nêu rõ: Năm 2018, dự toán thu NSNN trên địa bàn quận Hoàn Kiếm được Thành phố giao là 7.023 tỷ 400 triệu đồng. Trong đó: Phần dự toán của Cục Thuế trên địa bàn là 3.723 tỷ đồng và phần dự toán thu do Chi cục thực hiện là 3.300 tỷ 400 triệu đồng. Nhiệm vụ thu ngân sách HĐND quận Hoàn Kiếm giao Chi cục Thuế phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt 5% chỉ tiêu thu ngân sách (phần do Chi cục thực hiện). Số thu được giao tổng địa bàn là 7.188 tỷ 420 triệu đồng, trong đó phần dự toán thu do Chi cục thực hiện là 3.465 tỷ 420 triệu đồng. Kết quả tổng số thu của Chi cục Thuế thực hiện 7.767 tỷ 187 triệu đồng, đạt 110,6% dự toán Pháp lệnh, tăng 29,5% so cùng kỳ năm trước. Trong đó số thu do quận thực hiện là 3.462 tỷ 907 triệu đồng, đạt 104,9% dự toán Pháp lệnh, tăng 25,2%  so cùng kỳ năm trước

Để có kết quả đó, ngay từ những ngày đầu năm 2018, Chi cục Thuế đã triển khai quyết liệt 6 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và 5 nhóm giải pháp công tác thuế, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, đặc biệt đã tập trung công tác đôn đốc thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, chống thất thu thuế... nhằm xử lý kịp thời, ngăn chặn các hành vi vi phạm, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế, góp phần tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng và đảm bảo huy động đầy đủ, kịp thời nguồn lực cho NSNN.

Trong công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Chi cục đã tổ chức có hiệu quả “Tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2017” tại bộ phận “Một cửa” Chi cục. Phối hợp với các Đội thuế trong Chi cục nhằm hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp nhận hồ sơ năm 2017, giải đáp các vướng mắc giúp người nộp thuế nắm bắt chính sách, giảm thiểu thời gian đi lại, tạo hình ảnh tốt và sự đồng thuận của người nộp thuế. Thực hiện cung cấp tại Bộ phận “một cửa” 11.020 tờ rơi, ấn phẩm cho người nộp thuế. Hỗ trợ tại cơ quan thuế cho 1.013 lượt người nộp thuế, hỗ trợ qua điện thoại 888 lượt người nộp thuế, giải đáp vướng mắc bằng văn bản là 60 văn bản. Tổ chức đối thoại với 300 doanh nghiệp trên địa bàn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Phối hợp với Cục thuế Thành phố Hà Nội tổ chức buổi tập huấn cho 153 doanh nghiệp tham dự; tổ chức tập huấn sử dụng biên lai có mã vạch ngày 30/5/2018 cho cán bộ UBND các phường trên địa bàn quận.

Về công tác quản lý kê khai và kế toán thuế: Chi cục Thuế đã kịp thời cấp mới mã số thuế, áp mã phòng ban quản lý, giải quyết chấm dứt hiệu lực mã số thuế thay đổi thông tin đăng ký thuế. Năm 2018 đã thực hiện cấp mới 1.564 mã số thuế và đóng cửa 2.614 lượt mã số thuế (trong đó: đóng cửa về trạng thái 01 là 1.233 lượt và đóng cửa về trạng thái 03  là 1.681 lượt). Công tác hoàn thuế được thực hiện đúng chính sách và quy trình, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế. Thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử đối với 100% đề nghị hoàn của người nộp thuế. Trong năm 2018 đã giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng cho 22 hồ sơ với số tiền hoàn thuế 53 tỷ 537 triệu đồng, hoàn thuế thu nhập cá nhân cho 371 hồ sơ cá nhân, số tiền hoàn là 3 tỷ 129 triệu đồng.

Về công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế: Chi cục triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ, giao chỉ tiêu thu nợ thuế tới các Đội thuế, tới từng cán bộ quản lý. Chi cục đã ban hành 150.485 lượt thông báo nợ và phạt chậm nộp tiền thuế (trong đó: doanh nghiệp là 53.543 lượt thông báo, hộ kinh doanh là 95.892 lượt thông báo và nợ liên quan đến đất 1.050 đơn vị); ban hành 820 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với 436 đơn vị, số tiền cưỡng chế là 16 tỷ 257 triệu đồng; đã thu hồi được 3 tỷ 959 triệu đồng. Chi cục đã ban hành 362 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với 362 đơn vị, số tiền cưỡng chế là 26 tỷ 207 triệu đồng; kết quả thu nợ được 4 tỷ 836 triệu đồng. Chi cục công khai thông tin của 68 doanh nghiệp nợ thuế với số tiền thuế nợ là 13 tỷ 892 triệu đồng, kết quả thu nợ được 2 tỷ 784 triệu đồng. Kết quả thu nợ năm 2018 vào NSNN là 114 tỷ 388 triệu đồng (đạt 100%) chỉ tiêu thu nợ. Việc triển khai quyết liệt công tác thu hồi nợ đọng thuế làm giảm lớn số nợ đọng, số nợ khả năng thu tính đến 31/12/2018 chiếm tỷ trọng 4,48% so tổng số thu ngân sách.

Năm 2019, dự toán thu NSNN trên địa bàn quận Hoàn Kiếm được Thành phố giao 9.564 tỷ đồng, trong đó phần dự toán thu do quận thực hiện là 3.717 tỷ 200 triệu đồng. Nhiệm vụ thu ngân sách HĐND quận Hoàn Kiếm giao Chi cục Thuế phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt 5% chỉ tiêu thu ngân sách phần do quận thực hiện. Số thu được giao tổng địa bàn là 9.749 tỷ 860 triệu đồng, phần dự toán thu do Chi cục thực hiện là 3.903 tỷ 060 triệu đồng.

Để đạt được kết quả đó, Chi cục Thuế quận sẽ triển khai hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và 5 nhóm giải pháp theo chỉ đạo của Cục Thuế TP Hà Nội và cụ thể hóa trên các mặt công tác như: Tập trung triển khai quyết liệt, đầy đủ, đồng bộ, có hiệu quả các chức năng, quy trình quản lý, các giải pháp công tác của ngành; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, cơ quan đoàn thể của quận, UBND 18 phường, các ban quản lý chợ trong công tác quản lý thuế trên địa bàn; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2019 được Cục Thuế TP Hà Nội và HĐND quận giao.

Chi cục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế và ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong công tác quản lý thuế, hỗ trợ người nộp thuế. Tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu, kiểm tra và xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm về hóa đơn. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cá nhân kinh doanh; thực hiện tốt công tác quản lý các khoản thu từ đất và công tác khác; kiên quyết triển khai các giải pháp, biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ đọng theo đúng quy định và hạn chế tối đa nợ mới phát sinh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu nợ năm 2019.

Chi cục tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban lãnh đạo Chi cục, Đội trưởng các Đội thuế; chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để mỗi CBCC thuế có đầy đủ năng lực, kiến thức chuyên môn và kỹ năng chuyên nghiệp, luôn tận tâm trong công việc và thân thiện với NNT, đáp ứng được yêu cầu quản lý thuế trong tình hình mới; thường xuyên quán triệt, chấn chỉnh, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức thuế. Khen thưởng, động viên kịp thời các Đội thuế, cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Tham luận của 5 đơn vị tại hội nghị đã làm rõ thêm các kết quả đạt được; đồng thời phân tích và thống nhất các giải pháp để thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước trong năm 2019.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Dũng - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thuế quận đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu thuế năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Mai Sơn - Phó cục Trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Dương Đức Tuấn - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã biểu dương những nỗ lực, phấn đấu cùng những kết quả đã đạt được của ngành thuế và các đơn vị trên địa bàn quận trong năm 2018 và nhấn mạnh một số nhiệm vụ ngành Thuế và các đơn vị trên địa bàn quận cần chỉ đạo triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của quận trong năm 2019.

Đồng chí Mai Sơn - Phó cục Trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Hoàng Công Khôi - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy phát biểu kết luận tại hội nghị.

                                                                        Nguồn: HoanKiem portal

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?