Tin kinh tế Tin kinh tế

Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2021
21/01/2021 | 12:32  | Lượt xem: 453

Chiều ngày 12/1/2021, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2021.

 Dự hội nghị có các đồng chí: Viên Viết Hùng - Phó cục Trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Bùi Hoàng Phan  – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Phạm Tuấn Long - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận uỷ, Phó chủ tịch HĐND, UBND quận, Chủ tịch UBMTTQ quận, Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, lãnh đạo các đơn vị hiệp quản, Công ty cổ phần Đồng Xuân, Công ty cổ phần Thương mại Hàng Da và các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 18 phường; các đồng chí đội trưởng, đội phó và cán bộ, công chức Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Chi cục Thuế quận, đồng chí Ngô Xuân Huấn - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thuế quận đã báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2021. Báo cáo nêu rõ: Năm 2020, dự toán thu NSNN trên địa bàn quận Hoàn Kiếm được Thành phố giao là 10.021 tỷ 640 triệu đồng. Trong đó: Phần dự toán thu do quận thực hiện là 3.336 tỷ 100 triệu đồng

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngay từ những ngày đầu năm 2020, Chi cục Thuế đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp công tác Thuế; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, đặc biệt đã tập trung công tác đôn đốc thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, kiểm tra chống thất thu thuế; đồng thời khai thác tăng thu từ các lĩnh vực, các nguồn thu có dư địa nhằm bù đắp các khoản bị hụt do ảnh hưởng của dịch bệnh...

Kết quả: Tổng số thu NSNN trên địa bàn năm 2020 đạt 10.530 tỷ 819 triệu đồng, đạt 105,1% dự toán và bằng 107,0% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: Số thu do Chi cục thực hiện đạt 4.025 tỷ 452 triệu đồng, đạt 120,7% dự toán và bằng 140,2% so với cùng kỳ; số thu Chi cục loại trừ tiền sử dụng đất đạt 2.723 tỷ 923 triệu đồng, đạt 88,8% dự toán và bằng 95,8% so với cùng kỳ.

Trong công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế: Chi cục luôn quan tâm đến hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (NNT), đồng thời triển khai tuyên truyền dưới nhiều hình thức, cùng với hoạt động có hiệu quả của bộ phận “một cửa tại Chi cục Thuế tạo thuận lợi cho NNT trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN. Tổ chức có hiệu quả “Tháng đồng hành cùng NNT thực hiện quyết toán thuế năm 2019” tại bộ phận “một cửa” Chi cục. Thực hiện cung cấp 9.792 tờ rơi tuyên truyền, ấn phẩm cho NNT; Hỗ trợ tại cơ quan thuế cho 1.172 lượt NNT, hỗ trợ qua điện thoại cho 1.290 lượt NNT, giải đáp vướng mắc bằng văn bản là 32 văn bản. Chi cục phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện các Chương trình “Cải cách hành chính: Nghị định 41- Hỗ trợ sau dịch Covid-19” và “Thuế và đời sống”. Phối hợp với Cục Thuế TP Hà Nội tổ chức 02 buổi tập huấn về thương mại điện tử cho cá nhân kinh doanh và tập huấn chính sách thuế mới cho 200 doanh nghiệp trên địa bàn; Thực hiện đối thoại với các doanh nghiệp nhằm lắng nghe và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Phối hợp với Phòng Văn hoá thông tin và UBND các phường thực hiện tuyên truyền về chính sách pháp luật thuế như: “Tháng đồng hành cùng NNT thực hiện quyết toán thuế năm 2019”; các chính sách hỗ trợ gia hạn, giảm thuế, tiền thuê đất đối với người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh; công khai doanh thu, mức thuế đối với 100% hộ khoán… để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn được biết và thực hiện.

Về công tác kê khai - kế toán thuế và tin học: Chi cục thường xuyên rà soát đối tượng nộp thuế, đảm bảo số đối tượng nộp thuế được cấp mã số thuế (MST) khớp với số đối tượng nộp thuế thực tế theo dõi, quản lý. Kịp thời cấp mới MST, áp mã phòng ban quản lý, thay đổi thông tin đăng ký thuế, giải quyết chấm dứt hiệu lực MST. Thực hiện kiểm tra và trả thông báo bước 2 đối với hồ sơ khai thuế điện tử để hạn chế sai lệch dữ liệu giữa cơ quan thuế và NNT. Tăng cường công tác đôn đốc nộp tờ khai. Tỷ lệ NNT nộp tờ khai đúng hạn trung bình đạt trên 98%. Tỷ lệ tờ khai dương (+) trung bình đạt trên 26,0%. Đã xử phạt 1.201 trường hợp vi phạm chậm kê khai với số tiền xử phạt trên 1 tỷ 355 triệu đồng. Thực hiện kết nối dữ liệu thu NSNN giữa cơ quan thuế và Kho bạc Nhà nước, theo dõi dữ liệu về số thuế nộp NSNN kịp thời, chính xác giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành được kịp thời.

Công tác hoàn thuế được thực hiện đúng chính sách và quy trình, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế. Thực hiện hoàn thuế GTGT điện tử đối với 100% đề nghị hoàn của NNT. Trong năm 2020 đã giải quyết hoàn thuế GTGT cho 19 hồ sơ với số tiền hoàn thuế 46 tỷ 676 triệu đồng, hoàn thuế TNCN cho 554 hồ sơ cá nhân với số tiền hoàn là 5 tỷ 445 triệu đồng.

Về công tác kiểm tra thuế: Chi cục đã xây dựng kế hoạch kiểm tra thuế năm 2020 theo quy định. Tăng cường kiểm tra theo nguyên tắc rủi ro trọng yếu, kiểm tra theo các chuyên đề. Thông qua công tác đánh giá rủi ro, phân tích thông tin về NNT trên hồ sơ khai thuế như: Tờ khai thuế GTGT hàng tháng, hàng quý; báo cáo tài chính doanh nghiệp và cơ sở dữ liệu từ cơ quan thuế…lựa chọn các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế để đưa vào kế hoạch ưu tiên kiểm tra, giám sát trọng điểm, thực hiện theo đúng quy trình kiểm tra thuế của ngành. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra thuế tại bàn, tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở NNT. Bổ sung nhân lực, tăng số lượng đoàn kiểm tra giao trách nhiệm về số lượng, chất lượng cho từng đoàn kiểm tra. Bên cạnh đó, Chi cục đã tạm dừng, giãn thời điểm kiểm tra theo kế hoạch trong thời gian cách ly toàn xã hội theo chỉ đạo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, NNT ổn định sản xuất kinh doanh, phòng chống dịch bệnh.

Năm 2020 đã kiểm tra 17.548 lượt hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế, kết quả: điều chỉnh tăng 2 tỷ 972 triệu đồng và giảm khấu trừ 9 tỷ 762 triệu đồng; đã hoàn thành 734 quyết định kiểm tra tại trụ sở NNT (đạt 102,1% kế hoạch), tổng số thuế truy thu và phạt là 58 tỷ 066 triệu đồng. Đôn đốc kịp thời số tiền thuế truy thu và phạt xử lý sau kiểm tra vào ngân sách.

Thực hiện có hiệu quả các gói dữ liệu do Cục Thuế triển khai góp phần tăng thu NSNN.

Chi cục làm tốt công tác quản lý đối với hộ kinh doanh. Trong công tác quản lý hộ khoán: Lập và thường xuyên cập nhật sơ đồ hộ kinh doanh, đồng thời thu thập các thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ phục vụ cho công tác quản lý thuế. Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thống kê quận, cơ quan Công an và các cơ quan cấp phép như Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế… để kịp thời đưa vào quản lý thu thuế, không để sót đối tượng. Đối với công tác quản lý doanh thu, mức thuế của hộ khoán: Thực hiện lập bộ thuế và công khai hộ khoán theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Các bộ phận chức năng thực hiện rà soát dữ liệu trên ứng dụng, tham mưu trong công tác quản lý hộ; cán bộ địa bàn thường xuyên theo sát để nắm được thông tin, quy mô thay đổi của hộ kinh doanh kịp thời cập nhật thông tin vào ứng dụng Cơ sở dữ liệu, đảm bảo quản lý doanh thu, mức thuế sát với thực tế kinh doanh và đúng ngành nghề kinh doanh của NNT.

Kết quả: Trong năm Chi cục đã rà soát, xác định lại doanh thu, mức thuế đối với 6.004 hộ kinh doanh, tổng thuế tăng 1 tỷ 008 triệu đồng/tháng. Tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu; kiểm tra hoá đơn đối với hộ khoán có sử dụng hoá đơn nhằm hạn chế thấp nhất những sai phạm, lợi dụng việc sử dụng hoá đơn của hộ kinh doanh nhằm trốn thuế, lách thuế; Thường xuyên rà soát đưa vào quản lý đối với các trường hợp mới ra kinh doanh; Tiến hành kiểm tra 100% hộ có đơn xin tạm ngừng, nghỉ kinh doanh, đồng thời chuyển danh sách hộ nghỉ xuống UBND phường, Ban quản lý chợ để phối hợp kiểm tra, giám sát.

Về công tác quản lý các khoản thu từ đất: Công tác quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN): Chi cục Thuế đã phối hợp chặt chẽ với UBND 18 phường thực hiện rà soát, đối chiếu ký chốt dữ liệu nợ và ghi thu thuế SDĐPNN làm cơ sở để thực hiện ban hành trên 30.000 thông báo nộp thuế và in biên lai thu thuế có mã vạch chuyển đến các phường để tổ chức thu nộp theo quy định. Thường xuyên phối hợp với UBND các phường trong việc cập nhật kịp thời các thông tin thay đổi NNT và căn cứ tính thuế SDĐPNN để quản lý dữ liệu được chính xác. Trong năm đã phối hợp với UBND các phường thực hiện rà soát lại cơ sở dữ liệu thuế SDĐPNN làm cơ sở để tính tiền chậm nộp theo quy định, đồng thời điều chỉnh cơ sở dữ liệu thuế SDĐPNN nhằm quản lý thuế đúng cá nhân sử dụng đất sau chuyển nhượng bất động sản.

Đối với công tác quản lý thu tiền thuê đất, thu tiền sử dụng đất: Chi cục chỉ đạo các đội thuế đôn đốc kịp thời các khoản phát sinh vào NSNN, không để phát sinh nợ. Đã phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường quận, Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà Hoàn Kiếm và UBND các phường triển khai có hiệu quả các Tổ công tác kiểm tra rà soát các trường hợp sử dụng sai mục đích, chưa kê khai nộp tiền thuê đất, không nhận thông báo thu tiền thuê đất và các đơn vị được hưởng ưu đãi miễn giảm. Bám sát tiến độ thực hiện các dự án để tham mưu, đề xuất UBND quận kiến nghị với Thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án nhằm bù đắp các khoản hụt thu do ảnh hưởng của dịch bệnh, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao và năm 2020 đã thu được 1.370 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất một lần, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành dự toán thu. Chi cục tham mưu UBND quận chỉ đạo và phối hợp với UBND 18 phường, văn phòng đăng ký đất đai khu vực và Thành phố tuyên truyền, triển khai đến 100% cá nhân, hộ gia đình thực hiện Nghị định số 79/2019/NĐ-CP về ghi nợ tiền sử dụng đất.

Về công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế: Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ, giao chỉ tiêu thu nợ thuế tới các Đội thuế, tới từng cán bộ quản lý. Thực hiện phân loại nợ thuế của NNT theo quy trình; phân tích, đánh giá, xác định chính xác nguyên nhân nợ thuế của từng NNT để tham mưu, đề xuất các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ phù hợp, hiệu quả, đúng pháp luật. Thực hiện giám sát công tác quản lý nợ thuế theo đúng quy định; quy định rõ trách nhiệm của từng đội và cán bộ thuế trong việc quản lý, đôn đốc thu hồi nợ. Kết quả: Ban hành 266 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với 139 đơn vị, số tiền cưỡng chế là 34 tỷ 487 triệu đồng. Kết quả đã thu nợ được 11 tỷ 176 triệu đồng. Ban hành 143 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với 143 đơn vị, số tiền cưỡng chế là 33 tỷ 345 triệu đồng. Kết quả đã thu nợ được 8 tỷ 789 triệu đồng. Công khai thông tin của 282 doanh nghiệp nợ thuế với số tiền thuế nợ là 26 tỷ 291 triệu đồng. Kết quả đã thu nợ được 528 triệu đồng. Tham mưu UBND quận thành lập hai tổ liên ngành để tiến hành đôn đốc thu hồi nợ. Kết quả: Đã thu hồi nợ của 87 đơn vị với số tiền thu hồi nợ đọng là 94 tỷ 265 triệu đồng.

Kết quả thu và điều chỉnh nợ năm 2019 trở về trước là 105 tỷ 181 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu thu nợ Cục Thuế giao. Số nợ có khả năng thu tính đến 31/12/2020 là 190 tỷ 896 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 4,74% so với tổng số thu ngân sách.

Kết quả khoanh nợ, xoá nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 đến 31/12/2020: Thực hiện khoanh nợ đối với 7.692 NNT với số tiền là 144 tỷ 536 triệu đồng, đạt 101% chỉ tiêu Cục Thuế giao.

Năm 2021, dự toán thu NSNN trên địa bàn quận Hoàn Kiếm được giao là 8.953 tỷ 400 triệu đồng. Dự báo trong năm 2021 kinh tế - xã hội cả nước, Thủ đô nói chung và quận Hoàn Kiếm nói riêng tiếp tục bị ảnh hưởng do diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19, làm cho công tác thu ngân sách gặp nhiều khó khăn.

Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2021, đặc biệt là nhiệm vụ thu ngân sách được giao, Chi cục Thuế sẽ triển khai hiu quả các nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp công tác thuế cụ thể như: Thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu tối thiểu hoàn thành dự toán thu NSNN được giao. Đồng thời, luôn chú trọng các giải pháp nhằm nuôi dưỡng nguồn thu và mở rộng cơ sở thu. Triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tối đa doanh nghiệp, NNT ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức triển khai nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra chống thất thu, chống xói mòn cơ sở thuế. Kiểm soát chặt chẽ, đôn đốc kịp thời các khoản nợ đọng, phấn đấu duy trì tỷ lệ nợ có khả năng thu dưới 5% tổng thu NSNN. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn và kỹ năng ứng xử của đội ngũ công chức thuế; đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, mục tiêu củng cố vững chắc hình ảnh ngành thuế trong cộng đồng doanh nghiệp, NNT.

Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế: Bám sát các chỉ đạo, tích cực tham mưu với Cục Thuế, với Quận ủy, HĐND, UBND quận các nội dung liên quan đến công tác quản lý thuế; Triển khai Công văn số 1724/UBND-CCT ngày 29/12/2020 của UBND quận về việc tổ chức triển khai thực hiện công tác thu ngân sách trên địa bàn quận năm 2021. Chủ động phối hợp thường xuyên, hiệu quả với các Phòng thuộc Cục Thuế và với các phòng, ban, ngành và UBND các phường trong công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn. Giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp (từ cấp trưởng, cấp phó đến từng đội, từng công chức thuế) để triển khai ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2021 như thu ngân sách, thu hồi nợ đọng, kiểm tra, kê khai thuế; đồng thời có định hướng, giải pháp cụ thể đối với từng mục tiêu, từng nhóm nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp với từng thời điểm để triển khai thực hiện. Nâng cao, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ; thường xuyên giám sát, kiểm đếm để phân tích nhằm kịp thời chỉ đạo, xử lý các vướng mắc.

Trong công tác thu ngân sách:  Thường xuyên rà soát, nắm bắt các khoản ghi thu phát sinh để đôn đốc nộp kịp thời vào NSNN, không để phát sinh nợ mới. Bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế để đánh giá, dự báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, NNT trên địa bàn, cũng như đánh giá tác động từ việc áp dụng các chính sách hiện hành tới nguồn thu để chủ động xây dựng các kịch bản, giải pháp thu ngân sách phù hợp với từng thời kỳ nhằm phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo các cấp, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Về tuyên truyền - hỗ trợ NNT: Tiếp tục chủ động đẩy mạnh, đổi mới phương thức tuyên truyền hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc thực thi chính sách pháp luật thuế, qua đó giúp doanh nghiệp, NNT duy trì ổn định, mở rộng và phát triển SXKD, nuôi dưỡng và tạo nguồn thu bền vững cho NSNN. Kịp thời tuyên truyền chủ trương, nội dung các chính sách ưu đãi và các giải pháp tháo gỡ tiếp theo đến toàn bộ doanh nghiệp, NNT trên địa bàn.

Công tác kê khai - kế toán thuế: Thực hiện cập nhật chính xác, kịp thời tờ khai, dữ liệu của NNT vào ứng dụng. Tăng cường chất lượng và hiệu quả của công tác phân tích dữ liệu tập trung; giám sát điện tử định kỳ toàn bộ hồ sơ khai thuế để đảm bảo NNT khai đúng, khai đủ, khai kịp thời nghĩa vụ với NSNN cũng như kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuế.

Công tác kiểm tra thuế: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan Thuế nhằm tăng dần tỷ lệ hồ sơ khai thuế phát sinh dương và số thuế phát sinh dương. Thực hiện nghiêm chỉ đạo về việc không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm đối với doanh nghiệp, NNT không có dấu hiệu vi phạm, rủi ro để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, NNT tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời duy trì cơ chế giám sát để các doanh nghiệp, NNT không lợi dụng chủ trương này vi phạm pháp luật. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng kế hoạch, từ đó đẩy mạnh công tác kiểm tra chống thất thu ngân sách. Ngoài ra, bên cạnh việc kiểm tra theo đối tượng cần lồng ghép các chuyên đề trên nguyên tắc quản lý rủi ro, tránh chồng chéo. Mở rộng hoạt động phối hợp xác minh nội ngành và phối hợp xác minh với các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm phát hiện, xử lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật thuế.

Công tác quản lý hộ, cá nhân kinh doanh: Tiếp tục phối hợp với UBND các phường và các phòng, ban liên quan trong công tác quản lý hộ kinh doanh; Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của hộ kinh doanh. Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ cho thuê tài sản, xây dựng nhà tư nhân, thương mại điện tử, bán hàng qua mạng… tránh để thất thu ngân sách.

Công tác quản lý các khoản thu từ đất: Bám sát các khoản thu từ đất phát sinh, đôn đốc kịp thời NNT nộp tiền vào NSNN, không để phát sinh nợ mới. Phối hợp chặt chẽ với UBND quận và các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan để khai thác thu các khoản thu từ đất.

Công tác quản lý nợ thuế: Quản lý chặt chẽ tình hình nợ đọng thuế; Thực hiện bám sát doanh nghiệp, NNT ngay khi đến kỳ kê khai thuế để đôn đốc nộp NSNN, hạn chế tối đa nợ đọng mới phát sinh; Thường xuyên theo dõi dòng tiền của doanh nghiệp, NNT để kịp thời đôn đốc, thu hồi số tiền nợ đọng, đặc biệt đối với những đơn vị nợ trọng điểm, nợ chây ỳ kéo dài. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế.

Tham luận của 6 đơn vị tại hội nghị đã làm rõ thêm các kết quả đạt được; đồng thời phân tích và thống nhất các giải pháp để thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước trong năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Viên Viết Hùng - Phó cục Trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; Phạm Tuấn Long - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận đã biểu dương những nỗ lực, phấn đấu cùng những kết quả đã đạt được của ngành thuế và các đơn vị trên địa bàn quận trong năm 2020 và nhấn mạnh một số nhiệm vụ ngành Thuế và các đơn vị trên địa bàn quận cần chỉ đạo triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của quận trong năm 2021.

Đồng chí Ngô Xuân Huấn - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thuế quận báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2021 tại hội nghị.

Đồng chí Viên Viết Hùng - Phó cục Trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Tuấn Long - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận phát biểu kết luận tại hội nghị.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?