Tin kinh tế Tin kinh tế

Hướng dẫn kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế
12/05/2023 | 10:05  | Lượt xem: 5

Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế TP Hà Nội về việc tuyên truyền, hướng dẫn kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế hướng tới mục tiêu chuẩn hoá dữ liệu mã số thuế cá nhân và sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế để đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Chi cục thuế quận Hoàn Kiếm tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua các video clip hướng dẫn (theo link đính kèm): 

Link Google drive: https://drive.google.com/drive/folders/1EB0JjKENxv0A4vejOINmrqfbPfTtQin

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9KAYfzBaYBk

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?