Tin kinh tế Tin kinh tế

Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính, ngân sách cấp phường
12/01/2021 | 09:23  | Lượt xem: 391

Chiều ngày 28/12/2020, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lí tài chính, ngân sách cấp phường.

Tham gia lớp bồi dưỡng gồm có các đồng chí là Chủ tịch UBND phường, kế toán và thủ quỹ UBND 18 phường trên địa bàn quận.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được tiếp thu các chuyên đề: Nội dung cơ bản về Quản lý tài ngân sách phường (gồm những khái niệm cơ bản về tài chính – ngân sách, quy trình quản lý ngân sách phường); Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định tại Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ; Quy trình phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu…

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Hồng Trang – Quận ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch nhấn mạnh: Công tác quản lý tài chính, ngân sách đối với ngân sách cấp phường luôn đặc biệt quan trọng. Do đó, Chủ tịch UBND phường với trách nhiệm là thủ trưởng đơn vị dự toán và đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính tham dự  tập huấn phải tích cực học tập, nghiên cứu các chuyên đề của giảng viên; thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách trong quá trình thực thi nhiệm vụ để Phòng Tài chính - Kế hoạch cũng như giảng viên trực tiếp giảng dạy nắm bắt được thông tin, lý giải những vấn đề thuộc thẩm quyền và cùng trao đổi, hướng dẫn cách thức triển khai thực hiện, góp phần thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đây là dịp để cán bộ lãnh đạo và các đồng chí kế toán, thủ quỹ UBND 18 phường trên địa bàn quận cập nhật kiến thức quản lý kinh tế, tài chính, cũng là dịp để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý về kinh tế, tài chính giữa cán bộ lãnh đạo các phường; qua đó góp phần để công tác quản lý về kinh tế, tài chính cấp phường đạt hiệu quả cao…

Tin: Thế Đức

(Phòng TC-KH quận)

Chú thích ảnh:

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?