Tin kinh tế Tin kinh tế

Quận Hoàn Kiếm giao chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2021
20/12/2020 | 05:08  | Lượt xem: 511

Ngày 18/12, Uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021 đến các phòng, ban, đơn vị và các phường thuộc quận.

Tại hội nghị, Uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã công bố Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể của quận, uỷ ban nhân dân 18 phường, các trường học, các đơn vị sự nghiệp thuộc quận và giao chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp cho một số đơn vị trên địa bàn quận. Đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

 Hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021 quận Hoàn Kiếm

 

Tại quyết định Uỷ ban nhân dân quận giao chỉ tiêu về thu, chi ngân sách cho từng khối cơ quan, đơn vị, các phường và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các hội, đoàn thể, các phường thực hiện nghiêm các nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành ngân sách. Đồng thời căn cứ mục tiêu kế hoạch kinh tế xã hội của quận, chi tiêu biên chế hành chính sự nghiệp và dự toán ngân sách năm 2021 được giao xây dựng kế hoạch giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Dương Đức Tuấn - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận đánh giá: Năm 2020, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; với tinh thần chủ động, trách nhiệm, uỷ ban nhân dân quận đã triển khai thực hiện nghiêm túc chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và chủ đề công tác năm của quận “Kỷ cương - Phát triển”; tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép đó là phòng chống dịch bệnh Covid-19; phục hồi phát triển kinh tế; phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Quận cũng đạt và vượt 16/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận ước đạt 10.212,1 tỷ đồng, bằng 102% dự toán Thành phố giao, tăng 4% so với cùng kỳ. Chi giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 ước đạt 512,1 tỷ đồng, bằng 99,9% dự toán năm…

Để đạt được mục tiêu của năm 2021, theo đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ. Trong đó ngay sau hội nghị các cơ quan, đơn vị trong quận triển khai xây dựng ngay các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do uỷ ban nhân dân quận giao. Uỷ ban nhân dân các phường báo cáo cấp ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân để trình kỳ họp Hội đồng nhân dân phường quyết nghị dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách trước ngày 31/12/2020.

Cùng với đó tập trung chỉ đạo với quyết tâm cao và quyết liệt để thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021; đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước quận; thực hiện tốt công tác quản lý nguồn thu, triển khai các giải pháp chống thất thu thuế, chú trọng công tác nuôi dưỡng nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách Thành phố giao. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình hành động phục hồi, thúc đẩy phát triển du lịch quận. Tổ chức triển khai thí điểm phát triển kinh tế ban đêm.

Chuẩn bị tốt công tác phục vụ, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Thành phố về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác…

Theo Kinhtedothi

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?