Tin kinh tế Tin kinh tế

Rà soát, xử lý các hộ kinh doanh có MST ở trạng thái hoạt động 03-NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt MST
04/11/2022 | 17:33  | Lượt xem: 8

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CCT QUẬN HOÀN KIẾM

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

           Hà Nội, ngày       tháng 11  năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

Về việc rà soát, xử lý các hộ kinh doanh có MST ở trạng thái hoạt động 03-NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt MST

 

Kính gửi:  Hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn quân Hoàn Kiếm.

 

Chi cục thuế quận Hoàn Kiếm gửi lời chào trân trọng, cảm ơn sự hợp tác của của Hộ, cá nhân kinh doanh trong việc thực hiện chính sách pháp luật thuế thời gian qua.

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14ngày 13/06/2019; Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế; Quyết định số 2371/QĐ-TCT của Tổng cục thuế về việc ban hành quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh. Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế TP Hà Nội về việc rà soát, xử lý các hộ kinh doanh có MST ở trạng thái hoạt động 03-NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt MST.

Chi cục thuế quận Hoàn Kiếm đã triển khai và thực hiện gửi Giấy mời (theo hình thức gửi bảo đảm) đến địa chỉ kinh doanh của Hộ kinh doanh (HKD) và địa chỉ cư trú của Chủ hộ HKD để mời HKD đến cơ quan thuế làm việc để hoàn tất thủ tục chấm dứt MST. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn các trường hợp thông tin địa chỉ cư trú của của Chủ hộ HKD trên cơ sở dữ liệu ứng dụng quản lý thuế chưa đầy đủ, do đó . Chi cục thuế quận Hoàn Kiếm đã đăng tải danh sách hộ kinh doanh chưa có thông tin địa chỉ cư trú trên trên cổng thông tin điện tử của UBND quận Hoàn Kiếm trên Website: http://hoankiem.gov.vn và được công khai tại Bộ phận 1 cửa UBND các Phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Chi cục thuế quận Hoàn Kiếm kính đề nghị hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có tên trong danh sách trên đề nghị liên hệ trực tiếp đến Chi cục thuế quận Hoàn Kiếm – địa chỉ: 885 Đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Trường hợp có vướng mắc hoặc cần giải đáp, đề nghị các hộ kinh doanh liên hệ qua số điện thoại tại Bộ phận một cửa – Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm: 024.39.329775

Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm thông báo để Hộ kinh doanh biết và thực hiện theo quy định./.

Trân trọng cảm ơn!

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?