Tin kinh tế Tin kinh tế

Tập huấn kiến thức về ATTP tại các chợ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm
04/11/2022 | 10:48  | Lượt xem: 19

Thực hiện Quyết định số 4727/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án “Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025” và Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND quận Hoàn Kiếm về triển khai thực hiện Đề án “Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025”.

Sáng ngày 03-11, UBND quận Hoàn kiến tổ chức tập huấn kiến thức ATTP cho 270 Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ; cùng Cán bộ phụ trách ATTP thuộc UBND phường Cửa Đông, Chương Dương, Đồng Xuân, Trần Hưng Đạo; Đại diện Công ty Cổ phần Đồng Xuân, Công ty Cổ phần thương mại Hàng Da, Công ty TNHH Thủ đô II.Tại hội nghị, các đại biểu, học viên đã được hướng dân các kiến thức về ATTP và giới thiệu: Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và các nghị định hướng dẫn thi hành; Các Nghị định của Chính phủ: số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, số 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018, số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020. Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành TCXDVN 9211:2012 “Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế”; Quyết định số 2166/QĐ-BKHCN ngày15/8/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ  về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm; Quyết định số 1390/QĐ-BCT ngày 26/5/2020 của Bộ Công thương về việc ban hành bộ câu hỏi kiểm tra, đáp án trả lời thực hiện kiểm tra để xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực pẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công thương.

Giảng viên trực tiếp trao đổi với học viên

Cuối buổi tập huấn, các học viên được thực hiện bài kiểm tra gồm 30 câu hỏi (gồm 20 câu thuộc kiến thức chung và 10 câu hỏi thuộc kiến thức chuyên ngành trong bộ câu hỏi thuộc Quyết định số 1390/QĐ-BCT ngày 26/5/2020 của Bộ Công thương) để xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.

Các học viên tập trung thực hiện bài kiểm tra

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?