Tin kinh tế Tin kinh tế

Tổng hợp danh sách cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm công thương trên địa bàn quận Hoàn Kiếm
01/11/2022 | 16:32  | Lượt xem: 13

STT

TÊN CƠ SỞ

ĐỊA CHỈ

PHƯỜNG

SỐ CÔNG BỐ

SẢN PHẨM/SẢN PHẨM

NGÀY

ĐĂNG TẢI

THÔNG TIN

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

A

NĂM 2018

01

Cơ sở bánh ngọt Phương Anh

15 Chả cá, phường Hàng Đào

Hàng Đào

01/Bánh ngọt

02/ Bánh Gato

01/01/2019

 

B.

                                                                           NĂM 2019

01

Cơ sở sản xuất bánh mứt kẹo Phương Soát

18 phố Vọng Hà

Chương Dương

01-2019/CBTC – Mứt quất hồng bì

22/01/2019

 

02

Cửa hàng bánh mứt kẹo dân tộc Ninh Hương

Số 22 phố Hàng Điếu

Cửa Đông

1. 01/NH-CTN/2019 – Chè Thái Nguyên

2. 02/NH-CTN/2019 – Chè búp nõn Thái Nguyên

3. 03/NH-MS/2019 – Mứt sen trần

4. 04/NH-BS/2019 – Bột sắn dây nguyên chất ướp hoa bưởi tự nhiên

5. 05/NH-OM/2019 – Sấu giòn

6. 06/NH-OM/2019 – Ô mai mận

7. 07/NH-OM/2019 – Ô mai mơ gừng.

22/01/2019

 

03

Cơ sở sản xuất bánh mứt kẹo Phương Soát

18 phố Vọng Hà

Chương Dương

01. 03-2019/BTCB (Mơ dẻo thơm).

02. 04-2019/BTCB (Mơ xào gừng)

03. 05-2019/BTCB (Mứt đào non đỏ)

04. 07-2019/BTCB (Mứt sen trần)

05. 08-2019/BTCB (Mận cơm)

06. 09-2019/BTCB (Táo xào gừng)

07. 10-2019/BTCB (Nho khô vàng)

08. 11-2019/BTCB (Mơ cay gừng)

07/11/2019

 

04

Hộ kinh doanh

Vạn Lợi

Số 24

  Hàng Da

Cửa Đông

01. 01/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Mơ dẻo không hạt chua cay mặn ngọt).

02. 02/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Mứt hồng bì chua ngọt đặc biệt).

03. 03/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Mơ dẻo không hạt chua ngọt).

04. 04/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Mơ dẻo không hạt chua mặn ngọt).

05. 05/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Mơ xào không hạt chua ngọt).

06. 06/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Mơ gừng không hạt chua mặn ngọt).

07. 07/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Mận dẻo xào gừng chua mặn ngọt).

08. 08/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Mận dẻo không hạt chua ngọt).

09. 09/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Mận dẻo xào không hạt chua mặn ngọt).

10. 10/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Mận dẻo chua mặn ngọt).

10. 10/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Mận dẻo chua mặn ngọt).

11. 11/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Mơ chua mặn).

12. 12/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Mận cơm chua mặn ngọt).

13. 13/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Mận dẻo không hạt chua cay ngọt).

14. 14/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Mận tươi xào gừng chua ngọt).

15. 15/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Mận xào gừng không hạt chua ngọt).

16. 16/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Mơ gừng chua mặn ngọt).

17. 17/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Mận cơm xào chua ngọt).

18. 18/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Me ngũ vị chua cay ngọt).

19. 19/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Mơ gừng chua ngọt).

20. 20/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Mơ tươi sấy dẻo chua mặn ngọt).

21. 21/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Mơ chua mặn ngọt).

22. 22/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Mơ tươi xào gừng chua ngọt).

23. 23/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Mận hậu dẻo chua ngọt).

24. 24/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Mơ chua ngọt đặc biệt).

25. 25/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Mơ xào cổ điển chua mặn ngọt).

26. 26/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Mơ chua cay mặn ngọt).

27. 27/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Trám chua mặn).

28. 28/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Trám chua mặn ngọt).

29. 29/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Sấu bao tử xào gừng chua ngọt).

30. 30/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Chanh đào xào mật ong mặn ngọt).

31. 31/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Chanh sấy chua mặn).

32. 32/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Sấu tươi bao tử dầm chua cay ngọt).

33. 33/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Mơ tươi dẻo cay chua ngọt).

34. 34/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Mơ tươi dẻo chua ngọt).

35. 35/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Chanh sấy chua mặn ngọt).

36. 36/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Mứt gừng đặc biệt).

37. 37/Cơ sở đặc sản ô mai mứt gia truyền Vạn Lợi/năm 2019 (Long nhãn).

07/11/2019

 

05

Hộ kinh doanh Đô Long

Số 22 phố Hàng Đường

Hàng Đào

01. 03/2019/TCB-Đô Long – Mứt thập cẩm

17/12/2019

 

C.

NĂM 2020

01.

Hộ kinh doanh Pandan Deli

Số 122, phố Hàng Buồm

Hàng Buồm

01. 01 bánh Pandan lá dứa/hộ kinh doanh Pandan Deli

02/01/2020

 

02.

Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Dũng

Số 17 phố Hàng Điếu

Cửa Đông

01. 01/MST/QV/2019 – Mứt sen trần

02/01/2020

 

03

Hộ kinh doanh Hiệu đồng tiền

Số 62 phố Nguyễn Tư Giản

Phúc Tân

01.BỘT CHIÊN XÙ/HIỆU ĐỒNG TIỀN

02. BỘT CHIÊN GIÒN/HIỆU ĐỒNG TIỀN

15/8/2020

 

04

Cơ sở sản xuất bánh mứt kẹo Phương Soát

Số 18 phố Vọng Hà

Chương Dương

01.01/HKDPS2/2020 (Bánh Biscuits Trứng Nhện)

02. 02/HKDPS2/2020 (Bánh Biscuits Vừng vòng)

03.03/HKDPS2/2020 (Bánh Biscuits Sampa)

01/9/2020

 

05

Cửa hàng bánh mứt kẹo dân tộc Ninh Hương

Số 22 phố Hàng Điếu

Cửa Đông

01. 01/2020/NH-TCBSP (Bánh nướng thập cẩm xá xíu)

02. 02/2020/NH-TCBSP (Bánh dẻo thập cẩm xá xíu)

03. 03/2020/NH-TCBSP (Bánh nướng sen xát long nhãn)

04. 04/2020/NH-TCBSP (Bánh dẻo sen xát long nhãn)

12/9/2020

 

06

Cơ sở sản xuất bánh ngọt “Bùi Công Trung”

Số 20 Hàng Bồ

Hàng Bồ

01. 01/CƠ SỞ SẢN XUẤT BÁNH NGỌT “BÙI CÔNG TRUNG”/2020 (Bánh nướng nhân thập cẩm)

02. 02/ CƠ SỞ SẢN XUẤT BÁNH NGỌT “BÙI CÔNG TRUNG”/2020 (Bánh dẻo nhân thập cẩm)

03. 03/ CƠ SỞ SẢN XUẤT BÁNH NGỌT “BÙI CÔNG TRUNG”/2020 (Bánh quy bơ)

12/9/2020

 

07

Hộ kinh doanh Hoàng Ngọc Xuân

Số 56 phố Cầu Gỗ

Hàng Bạc

01. 01/HK2020 (Bánh nướng nhân đậu xanh trứng)

02. 02/HK2020 (Bánh dẻo nhân thập cẩm)

03. 03/HK2020 (Bánh nướng nhân thập cẩm)

12/9/2020

 

08

Cơ sở sản xuất bánh mứt kẹo Phương Soát

Số 18

 phố Vọng Hà

Chương Dương

01. 28/2020/BÁNH NƯỚNG (Bánh nướng thập cẩm).

02. 29/2020/BÁNH DẺO (Bánh dẻo thập cẩm)

30/9/2020

 

D.

NĂM 2021

01

Cơ sở sản xuất bánh mứt kẹo Phương Soát

Số 18 phố Vọng Hà

Chương Dương

01. 01/HKDPS/2020 (Ô mai mận xào gừng)

02. 02/HKDPS/2020 (Ô mai mơ xào gừng)

03. 09/HKDPS/2020 (Ô mai mứt Đào non đỏ)

 

04. 12/HKDPS/2020 (Sấu giòn)

05. 13/HKDPS/2020 (Mứt cà chua)

06. 14/HKDPS/2020 (Mứt bí)

07. 15/HKDPS/2020 (Quất hồng bì)

09/02/2021

 

02.

Hộ kinh doanh bánh Triều Patisserie

Số 23 Hàng Nón

Hàng Gai

01. 01 BÁNH NGỌT/HỘ KINH DOANH TRIỀU PATISSERIE

02. 02 BÁNH MỲ/HỘ KINH DOANH TRIỀU PATISSERIE

03. 03 CARAMEL/HỘ KINH DOANH TRIỀU PATISSERIE

09/4/2021

 

03

Hộ kinh doanh Paris Deli

Số 675 Bạch Đằng

Chương Dương

01. 01/BTCB/2021 (Bánh mỳ)

02. 02/BTCB/2021 (Bánh ngọt)

19/5/2021

 

E.

NĂM 2022

01.

Hộ kinh doanh Phương – Soát

Số 10 phố Vọng Hà

Chương Dương

01. 29/2022/Bánh dẻo thập cẩm Phương - Soát

02. 28/2022/Bánh nướng thập cẩm Phương – Soát

23/8/2022

 

02.

Hộ kinh doanh Bánh bao Lương Hảo

Số 60, phố Nguyễn Khiết

Phúc Tân

01. 01 Bánh bao/Lương Hảo/2022

25/8/2022

 

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?