Lĩnh vực Xây dựng chính quyền Lĩnh vực Xây dựng chính quyền

Thông báo kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

06/11/2020 | 15:04  | Lượt xem: 97
  Xem Thông báo tại đây

Thông báo tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

22/09/2020 | 14:57  | Lượt xem: 86
  Xem thông báo tại đây     .

Thông báo lịch tổ chức xét tuyển và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Hoàn Kiếm năm 2020

20/07/2020 | 15:11  | Lượt xem: 91
  Xem Thông báo lịch tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Hoàn Kiếm năm 2020 đối với các trường...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên đến hết ngày 14/7/2020

15/07/2020 | 08:27  | Lượt xem: 71
  Xem danh sách tại đây    

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên đến hết ngày 13/7/2020

13/07/2020 | 18:52  | Lượt xem: 77
Xem danh sách tại đây

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên đến hết ngày 10/7/2020

10/07/2020 | 19:22  | Lượt xem: 75
Xem danh sách tại đây     .

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên đến hết ngày 08/7/2020

09/07/2020 | 08:03  | Lượt xem: 89
Xem danh sách tại đây       .

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên đến hết ngày 02/7/2020

02/07/2020 | 21:05  | Lượt xem: 78
  Xem danh sách tại đây

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên đến hết ngày 30/6/2020

30/06/2020 | 21:01  | Lượt xem: 37
  Xem danh sách tại đây

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên đến hết ngày 29/6/2020

30/06/2020 | 14:31  | Lượt xem: 24
  Xem danh sách tại đây

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên đến hết ngày 25/6/2020

25/06/2020 | 17:08  | Lượt xem: 65
  Xem Danh sách tại đây

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên đến hết ngày 24/6/2020

24/06/2020 | 19:43  | Lượt xem: 42
  Xem danh sách tại đây

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên đến hết ngày 23/6/2020

23/06/2020 | 22:28  | Lượt xem: 43
  Xem danh sách tại đây

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên đến hết ngày 22/6/2020

22/06/2020 | 22:39  | Lượt xem: 51
  Xem danh sách tại đây
Hiển thị 1 - 20 trong 42 kết quả.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?