Lĩnh vực Tài Chính Lĩnh vực Tài Chính

Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận quý III năm 2020

10/11/2020 | 14:39  | Lượt xem: 34
  Xẹm Thông báo tại đây   ,.

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của quận Hoàn Kiếm

01/09/2020 | 15:17  | Lượt xem: 39
Xem Quyết định tại đây     ...

Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận quý II năm 2020

21/07/2020 | 09:32  | Lượt xem: 54
  Xem thông báo tại đây     .

Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận quý I/2020

15/04/2020 | 11:38  | Lượt xem: 63
  Xem Thông báo tại đây     ...

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?