Lĩnh vực Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp

Quận Hoàn Kiếm: Các phường, đơn vị duy trì thực hiện Ngày Pháp luật hàng tháng

26/01/2022 | 10:19  | Lượt xem: 12
Năm 2021, việc thực hiện “Ngày Pháp luật” theo kế hoạch và chỉ thị của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố được các đơn vị, UBND các phường thuộc quận Hoàn Kiếm tổ chức thường xuyên, liên tục trong...

Hội nghị hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” và tổng kết cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19”

18/11/2021 | 16:13  | Lượt xem: 48
Thực hiện Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 11/10/2021 của UBND quận về hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND quận về tổ...

Các mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm quy định phòng dịch Covid-19

26/07/2021 | 14:13  | Lượt xem: 103
Sở Tư pháp Hà Nội đã công bố mức xử phạt đối với 16 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19; trong đó, mức phạt tiền cao nhất lên đến 200 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự.

Giao ban Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19”

20/07/2021 | 09:59  | Lượt xem: 170
Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” và Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày...

Tìm hiểu những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

10/06/2021 | 08:29  | Lượt xem: 60
1. Bổ sung thêm VBQPPL vào hệ thống VBQPPL Cụ thể, Luật Ban h à nh văn bản quy phạm pháp luật ( VBQPPL ) sửa đổi 2020 bổ sung thêm hai loại VBQPPL sau: ...

Tìm hiểu một số điểm mới của Bộ luật Lao động

10/06/2021 | 08:27  | Lượt xem: 70
Bộ luật Lao động năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa X ã hội C hủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực...

Một số quy định của Luật Biên phòng Việt Nam (Tiếp theo kỳ trước)

10/06/2021 | 08:26  | Lượt xem: 67
2.3. Lực lượng Bộ đội Biên phòng (Chương III) Đây là chương cơ bản quy định về BĐBP, gồm 12 điều (từ Điều 13 đến Điều 24) , quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm...

Một số điểm mới của Luật Lao động (sửa đổi) (Tiếp theo kỳ trước)

10/06/2021 | 08:25  | Lượt xem: 68
10. Có thể ủy quyền cho người khác nhận lương Bộ luật mới quy định: Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả...

Tìm hiểu một số quy định của Luật Cư trú

09/06/2021 | 10:18  | Lượt xem: 227
Ngày 13 tháng 11 năm 2020, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Cư trú năm 2020, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. Theo đó, Luật được ban hành với những nội...

Tìm hiểu một số quy định của Luật Biên phòng Việt Nam

09/06/2021 | 09:19  | Lượt xem: 184
Ngày 11/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Biên phòng Việt Nam, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Ngày 25/11/2020, Chủ tịch nước có Lệnh số 11/2020/L-CTN...

Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật

03/06/2021 | 15:32  | Lượt xem: 64
Xem Công văn tại đây

Tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2021

18/05/2021 | 16:17  | Lượt xem: 176
Thực hiện Kế hoạch trọng tâm công tác tư pháp, kế hoạch tập huấn năm 2021, trong 2 ngày 5-6/5/2021, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2021. Dự khai...

Báo cáo tổng kết, đánh giá việc tổ chức thi hành Luật Thủ đô

18/05/2021 | 09:29  | Lượt xem: 62
  Xem báo cáo tại đây   .

Báo cáo tổng kết, đánh giá thi hành Luật đất đai năm 2013

18/05/2021 | 09:28  | Lượt xem: 61
  Xem báo cáo tại đây   .
Hiển thị 1 - 20 trong 42 kết quả.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?