Lĩnh vực Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp

Thực hiện thí điểm quy trình liên thông đối với nhóm thủ tục hành chính đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trên địa bàn quận

27/06/2024 | 15:34  | Lượt xem: 30
Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ về hộ tịch,...

Hỗ trợ phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp qua ứng dụng Định danh và Xác thực điện tử VNeID

10/06/2024 | 14:52  | Lượt xem: 27
Ngày 15/5/2024 , HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID)...

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2024

03/06/2024 | 14:18  | Lượt xem: 73
Quàng cảnh buổi tập huấn Nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên...

Tìm hiểu một số quy định của Luật Căn cước

16/05/2024 | 16:10  | Lượt xem: 35
Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã thông qua L uật Căn cước vào ngày 27/11/2023. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Luật Căn cước...

Hội nghị quán triệt Luật Căn cước

03/05/2024 | 16:40  | Lượt xem: 549
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Căn cước trên địa bàn quận, ngày 24/4/2024, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Căn cước năm 2023 tới cán bộ...

Tìm hiểu một số điểm mới của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

05/04/2024 | 09:00  | Lượt xem: 31
Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2023 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 09/01/2023, Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 thay...

Đưa các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh vào thực tiễn cuộc sống

27/03/2024 | 11:32  | Lượt xem: 52
Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024, ngày 27/3, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Khám bệnh, chữa...

Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

13/03/2024 | 15:23  | Lượt xem: 55
Thực hiện Văn bản số 4305/BTP-KTrVB ngày 02/11/2022 của Bộ Tư pháp, Công văn số 3307/STP-KTRVBQPPL ngày 30/11/2022 của Sở Tư pháp Hà Nội về tài liệu hướng dẫn triển khai nhiệm vụ Hệ thống hóa...

Đánh giá về thực trạng tình hình thi hành pháp luật về phân cấp quản lý nhà nước về đường bộ, công viên, cây xanh và chiếu sáng đô thị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

14/08/2023 | 11:42  | Lượt xem: 229
Triển khai Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND Thành phố về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nghị quyết số...

Kế hoạch lấy ý kiến góp ý Hồ sơ dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

11/07/2023 | 15:51  | Lượt xem: 51
  1 . Kế hoạch lấy ý kiến góp ý Hồ sơ dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) 2. Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi 3. Dự thảo Tờ trình Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)  

Quán triệt, triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

03/07/2023 | 08:26  | Lượt xem: 47
Tại Nghị quyết Đại hội XIII (năm 2021) của Đảng đã xác định rõ một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 là  “Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ...

Giao ban Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và đánh giá tiếp cận pháp luật quận Hoàn Kiếm Quý II

19/05/2023 | 16:40  | Lượt xem: 39
Sáng ngày 18/5/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và đánh giá tiếp cận pháp luật quận Hoàn Kiếm đã họp giao ban công tác quý II và triển khai cuộc thi “Hòa giải viên giỏi”...

Hội nghị phổ biến Luật Phòng chống khủng bố và các văn bản pháp luật có liên quan

12/05/2023 | 09:05  | Lượt xem: 87
Thời gian qua, tình hình khủng bố quốc tế tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ nhất là tại các quốc gia có bất ổn chính trị. Tại Hà Nội...

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ Tư pháp về công tác chứng thực trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

24/04/2023 | 08:41  | Lượt xem: 50
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là hành lang pháp lý cho việc thực hiện công tác chứng thực hiện nay đã khá đầy đủ, bao gồm: Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về...

Hội nghị quán triệt Luật Phòng chống bạo lực gia đình

12/04/2023 | 14:59  | Lượt xem: 74
Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND quận Hoàn Kiếm về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 , chiều ngày 07/4/2023, UBND...

Tập huấn nghiệp vụ về công tác xử lý vi phạm hành chính, quy trình thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính năm 2023

29/03/2023 | 14:13  | Lượt xem: 107
Ngày 23-3, UBND quận Hoàn Kiế m tổ chức “Lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác xử lý vi phạm hành chính, quy trình thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính” cho các đồng chí là đại diện lãnh đạo...

Phát huy công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tại quận Hoàn Kiếm

17/02/2023 | 19:01  | Lượt xem: 65
Sáng 12/1, Hội Luật gia quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Luật gia năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Giao ban Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và đánh giá tiếp cận pháp luật quý I năm 2023

18/01/2023 | 13:17  | Lượt xem: 56
Chiều ngày 12/01/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và đánh giá tiếp cận pháp luật quận Hoàn Kiếm đã họp giao ban công tác quý I năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc...

 

 

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?