Lĩnh vực Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp

Hội nghị triển khai Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

31/12/2020 | 20:31  | Lượt xem: 127
Ngày 18/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Chiều ngày...

Kế hoạch hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2020

02/11/2020 | 15:23  | Lượt xem: 16
    Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 21/10/2020     .

Tập huấn kiến thức pháp luật về kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải

27/10/2020 | 21:16  | Lượt xem: 190
Trong bối cảnh đời sống hiện nay, khi nền kinh tế thị trường phát triển, những tranh chấp, mâu thuẫn về quyền lợi phát sinh đa dạng, phức tạp và nhiều hơn, do vậy công tác hòa giải càng đóng...

Kiểm tra công tác xử phạt vi phạm hành chính và công tác theo dõi thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại 5 đơn vị

07/09/2020 | 09:07  | Lượt xem: 317
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 03/01/2020 của UBND quận Hoàn Kiếm về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2020, ngày 10/7/2020 Phòng Tư...

Hướng dẫn triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn thành phố Hà Nội

24/08/2020 | 14:23  | Lượt xem: 46
  Công văn số 11/BTC-PTP ngày 03/8/2020 v/v  hướng dẫn triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi...

Hội nghị quán triệt Nghị định số 19 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

31/07/2020 | 21:44  | Lượt xem: 500
Ngày 23/7/2020, UBND quận tổ chức hội nghị quán triệt Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có...

Hội nghị quán triệt Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP

31/07/2020 | 21:43  | Lượt xem: 438
Ngày 16/7/2020, UBND quận đã tổ chức hội nghị quán triệt Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số...

Tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2020

15/07/2020 | 08:19  | Lượt xem: 375
Thực hiện Kế hoạch trọng tâm công tác tư pháp, Kế hoạch tập huấn năm 2020, ngày 22/6/2020, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2020.

Trợ giúp pháp lí miễn phí cho người khiếm thị quận Hoàn Kiếm

06/07/2020 | 18:08  | Lượt xem: 421
Sáng 6/7/2020, Hội người Mù quận Hoàn Kiếm phối hợp với Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 2 (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội) đã tổ chức chương trình trợ giúp pháp lý lưu động miễn phí...

Hội nghị quán triệt Luật sửa đổi bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

26/06/2020 | 21:50  | Lượt xem: 408
Căn cứ Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) Quốc hội khóa XII đã ban hành Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật Viên chức năm 2010. Cùng với những kết quả đạt được, trong quá trình thực...

Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2020

05/05/2020 | 10:16  | Lượt xem: 62
  Xem Kế hoạch số 30/KH-UBND tại đây

Công văn về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

05/05/2020 | 10:15  | Lượt xem: 57
  Xem Công văn số 13/UBND-PTP tại đây

Công văn về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

05/05/2020 | 10:14  | Lượt xem: 57
  Xem Công văn 5543/UBND-NC tại đây

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?