Lĩnh vực Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2019
05/05/2020 | 10:18  | Lượt xem: 45

 

Xem Báo cáo số 27/BC-UBND tại đây

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?