Lĩnh vực Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp

Công văn về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
05/05/2020 | 10:15  | Lượt xem: 47

 

Xem Công văn số 13/UBND-PTP tại đây

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?