Lĩnh vực Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp

Công văn về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
05/05/2020 | 10:14  | Lượt xem: 46

 

Xem Công văn 5543/UBND-NC tại đây

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?