Lĩnh vực Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp

Công văn về việc thực hiện rà soát văn bản QPPL nhằm đảm bảo thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội khoá XIV
05/05/2020 | 10:20  | Lượt xem: 49

 

Xem Công văn 95/UBND-PTP tại đây

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?