Lĩnh vực Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp

Hội nghị quán triệt Luật sửa đổi bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
26/06/2020 | 21:50  | Lượt xem: 365

Căn cứ Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) Quốc hội khóa XII đã ban hành Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật Viên chức năm 2010. Cùng với những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện 02 Luật đã phát sinh những bất cập cần khắc phục, đặc biệt là việc luật hóa các chủ trương của Đảng tại các Nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị Khóa XII về cán bộ và công tác cán bộ.

Để khắc phục những hạn chế của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật Viên chức năm 2010, Ngày 22/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Luật đã sửa đổi, bổ sung 28/86 điều của Luật Cán bộ, công chức và 15/62 điều của Luật Viên chức, sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7-2020.

Nhằm áp dụng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được đưa vào thi hành trong cuộc sống đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quận trong thực thi nhiệm vụ, chiều ngày 19/6/2020, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị quán triệt Luật sửa đổi bổ sung Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.

Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tư Long - Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ; Đinh Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận; các đồng chí là lãnh đạo một số phòng, ban của quận; Ban CHQS quận; lãnh đạo UBND 18 phường, các trường học và một số cán bộ, công chức quận, phường.

Tại hội nghị, sau phát biểu khai mạc của đồng chí Đinh Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Tư Long - Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi một số vấn đề liên quan tại cơ sở và được đồng chí giảng viên giải đáp, làm rõ.

Sau hội nghị, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, lãnh đạo các phường triển khai thực hiện một số nhiệm vụ: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức tới toàn thể cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân nhằm đưa Luật nhanh chóng áp dụng vào thực tiễn cuộc sống. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, việc thực hiện các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Đồng chí Đinh Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận phát biểu khai mạc hội nghị.

Tin: Thu Hương

(Phòng Tư pháp quận)

 

 

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?