Lĩnh vực Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp

Hướng dẫn triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn thành phố Hà Nội
24/08/2020 | 14:23  | Lượt xem: 35

 

Công văn số 11/BTC-PTP ngày 03/8/2020 v/v hướng dẫn triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn thành phố Hà Nội .pdf

Công văn số 11/BTC-PTP ngày 03/8/2020 v/v hướng dẫn triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn thành phố Hà Nội .doc

GỢI Ý ĐÁP ÁN CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ GẮN VỚI VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?