Lĩnh vực Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp

Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2020
05/05/2020 | 10:16  | Lượt xem: 53

 

Xem Kế hoạch số 30/KH-UBND tại đây

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?