Thông tin chung Thông tin chung

năm kỷ cương hành chính 2017 năm kỷ cương hành chính 2017

Chung khảo Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc quận Hoàn Kiếm gắn với quá trình thực hiện 5 tiêu chí văn hóa ứng xử của người dân khu phố cổ

Ngày đăng 27/04/2017 | 10:14  | Lượt xem: 142
Thực hiện kế hoạch số 35-KH/QU ngày 24/02/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm, sáng ngày 27/4/2017, Quận ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm đã tổ chức chung khảo Hội thi tuyên...

Phường Chương Dương quán triệt và triển khai kế hoạch thực hiện “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”

Ngày đăng 26/04/2017 | 10:20  | Lượt xem: 110
Sáng ngày 26/4/2017, phường Chương Dương đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Cụm số 3 Giáo dục và Đào tạo tổ chức sơ khảo Hội thi tuyên truyền "Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội" gắn với 5 tiêu chí văn hóa ứng xử của người dân khu phố cổ

Ngày đăng 14/04/2017 | 04:15  | Lượt xem: 100
Thực hiện Kế hoạch số 35 ngày 24/02/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy về Tổ chức Hội thi tuyên truyền "Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố...

Cụm số 1 sơ khảo Hội thi tuyên truyền “Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội” gắn với 5 tiêu chí ứng xử của người dân khu phố cổ quận Hoàn Kiếm

Ngày đăng 12/04/2017 | 07:10  | Lượt xem: 107
Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/QU ngày 24/02/2017 của Quận ủy Hoàn Kiếm về việc, triển khai thực hiện Quyết định 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành “Quy tắc ứng xử...

Hội nghị cán bộ chủ chốt quận quán triệt và triển khai kế hoạch thực hiện “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”

Ngày đăng 11/04/2017 | 04:47  | Lượt xem: 67
Sáng ngày 11/4/2017, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quận quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Cụm 4 tổ chức sơ khảo Hội thi tuyên truyền “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” gắn với quá trình thực hiện 5 tiêu chí văn hóa ứng xử của người dân khu phố cổ

Ngày đăng 09/04/2017 | 11:33  | Lượt xem: 116
Thực hiện kế hoạch số 35-KH/QU ngày 24/02/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm, sáng ngày 9/4/2017, tại hội trường Trường THCS Nguyễn Du, Cụm thi số 4 gồm các phường: Hàng Mã, Lý Thái Tổ,...

Liên đoàn Lao động quận triển khai “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội” gắn với 5 tiêu chí văn hóa ứng xử của người dân khu phố cổ

Ngày đăng 22/03/2017 | 08:29  | Lượt xem: 45
Thực hiện kế hoạch số 10/KH-LĐLĐ ngày 14/2/2017 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 24/2/2017 của Quận ủy Hoàn Kiếm về triển khai thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức,...

Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện :năm kỷ cương hành chính 2017"

Ngày đăng 08/02/2017 | 04:03  | Lượt xem: 11
Xem chỉ thị tại đây

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của quận Hoàn Kiếm

Ngày đăng 22/01/2017 | 03:52  | Lượt xem: 15
Xem kế hoạch tại đây

THĂM DÒ DƯ LUẬN THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?