Thông tin chung Thông tin chung

tác hại thuốc lá tác hại thuốc lá

Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW
Ngày đăng 09/06/2019 | 11:30  | Lượt xem: 79

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, sáng ngày 11/6/2019, Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đặng Đình Thuận - Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Thành phố và các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể Thao, Bảo hiểm xã hội Thành phố. Đại biểu quận có các đồng chí: Dương Đức Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND quận và 260 đồng chí cán bộ chủ chốt từ quận đến cơ sở.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) trên địa bàn quận. Hội nghị đã nghe 4 ý kiến phát biểu tham luận của Đảng ủy phường Lý Thái Tổ, Đảng ủy phường Hàng Bông, Ban Quản lý phố cổ Hà Nội và Bảo hiểm Xã hội quận để minh họa rõ hơn những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW và Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ quận Hoàn Kiếm trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Quận Hoàn Kiếm đã thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ BHYT cao so với mặt bằng chung toàn thành phố. Quận tích cực xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng người Hoàn Kiếm thanh lịch, văn minh; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn, xứng đáng với vị thế và truyền thống quận trung tâm của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở cần bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố và quận để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 38-CT/TW và Nghị quyết số 33-NQ/TW. Đặc biệt,quan tâm phát triển mạnh mẽ du lịch văn hóa, các không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng để Hoàn Kiếm trở thành một trong những “điểm sáng” về văn hóa, góp phần thúc đẩy đưa Hà Nội trở thành một trong ba trung tâm phát triển công nghiệp văn hóa của cả nước, hướng tới trở thành “Thủ đô sáng tạo” tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Dương Đức Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Một là, tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)  gắn với thực hiện các chương trình công tác, các đề án của Thành phố và quận. Hai là, tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHYT, tiếp tục mở rộng, quản lý tốt đối tượng tham gia BHYT, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT… Ba là, tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, người Hoàn Kiếm thanh lịch, văn minh theo hướng phát triển toàn diện. Tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả 02 bộ Quy tắc ứng xử của UBND Thành phố và 5 tiêu chí văn hóa ứng xử của người dân khu phố cổ. Bốn là, quan tâm hơn nữa đến công tác dự báo tình hình, nắm bắt dư luận xã hội, chủ động, nhạy bén trong tham mưu cấp ủy giải quyết các điểm nóng, các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sơ, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW và Nghị quyết số 33-NQ/TW gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở các cơ quan, đơn vị.

Ghi nhận thành tích của các đơn vị, tại hội nghị, Quận ủy Hoàn Kiếm đã tặng giấy khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về công tác bảo hiểm y tế và 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Dương Đức Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Dương Đức Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X).

Đồng chí Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) trên địa bàn quận.

Tin: Kiều Trang

(Ban Tuyên giáo Quận ủy)

Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viết

CỔNG LIÊN KẾT 18 PHƯỜNG CỔNG LIÊN KẾT 18 PHƯỜNG

THĂM DÒ DƯ LUẬN THĂM DÒ DƯ LUẬN

Theo bạn nên xây dựng dịch vụ công cấp 3 trên cổng của Quận hay không?