Tập thể ủy ban nhân dân Tập thể ủy ban nhân dân

 

I. Danh sách và chức danh các thành viên UBND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Đồng chí Phạm Tuấn Long - Chủ tịch UBND quận

2. Đồng chí  Lê Anh Thư - Phó chủ tịch Thường trực UBND quận

3. Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Phó chủ tịch UBND quận

4. Đồng chí Trịnh Hoàng Tùng - Phó chủ tịch UBND quận

5. Đồng chí Hoàng Minh Nguyệt - Trưởng phòng Nội vụ quận;

6. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận;

7. Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng - Quận ủy viên, Trưởng phòng Quản lý Đô thị quận;

8. Đồng chí Nguyễn Hồng Trang - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận;

9. Đồng chí Hà Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Công an quận.

10. Đồng chí Lê Đại Dương -  Chỉ Huy trưởng BCH Quân sự quận.

10. Đồng chí Trịnh Ngọc Trâm - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận;

11. Đồng chí Hoàng Mạnh Tuấn - Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận;

12. Đồng chí Đặng Đình Bằng - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận;

13. Đồng chí Vũ Tuyết Thương - Quận ủy viên, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận;

14. Đồng chí Ngô Hồng Thủy - Trưởng phòng Tư pháp quận;

15. Đồng chí Phan Trọng Khánh - Chánh Thanh tra quận;

16. Đồng chí Nguyễn Tùng Lâm - Trưởng phòng Kinh tế quận. 

II. Thông báo phân công nhiệm vụ của thành viên UBND quận

Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 của UBND quận Hoàn Kiếm vêc việc phân công nhiệm vụ của các thành viên UBND quận Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2016-2021.

Quyết định số 3391/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND quận Hoàn Kiếm sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 của UBND quận Hoàn Kiếm vêc việc phân công nhiệm vụ của các thành viên UBND quận Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2016-2021.

III. Quy chế làm việc của UBND quận Hoàn Kiếm

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 của UBND quận Hoàn Kiếm ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2016-2021

Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân

 

 

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?