Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành

Hội nghị tập huấn xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
19/10/2017 | 10:48  | Lượt xem: 1210

Ngày 08/5/2017, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 619/QĐ-TTg ban hành về quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Việc đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có vai trò rất quan trọng nhằm nâng cao ý thức pháp luật và thực hiện pháp luật, đảm bảo quyền con người, quyền công dân và quyền được tiếp cận các quy định của pháp luật.

Việc xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sẽ kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật trên địa phường. Từ đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức cấp phường trong việc thực thi công vụ.

Để làm tốt công tác xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn phường, chiều ngày 19/10/2017, UBND quận đã tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Xuân Lân - Vụ trưởng Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp; Nguyễn Anh Quân – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị; cán bộ chủ chốt phường và cán bộ, công chức một số phòng, ban chuyên môn thuộc quận; cán bộ tư pháp 18 phường...

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Quân – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận nhấn mạnh: Để triển khai hiệu quả Quyết định số 619/QĐ-TTg quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND quận đề nghị các đơn vị tham gia tập huấn đầy đủ, nghiêm để nắm rõ các tiêu chí và quy trình xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chủ động tham mưu cho UBND quận hướng dẫn các phường triển khai thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực quản lý của phòng mình. UBND phường xây dựng kế hoạch triển khai, phổ biến, tuyên truyền Quyết định 619/QĐ-TTg và các văn bản liên quan đảm bảo thực hiện có hiệu quả các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Tiến sĩ Đỗ Xuân Lân - Vụ trưởng Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp truyền đạt những quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; việc đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và một số vấn đề liên quan. Việc tổ chức đánh giá, công nhận và xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sẽ cải thiện được các hình thức tuyên truyền, tiếp cận thông tin về pháp luật, hòa giải cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở trên địa bàn phường.

Đồng chí Nguyễn Anh Quân – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Tiến sĩ Đỗ Xuân Lân - Vụ trưởng Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp truyền đạt những quy định về xây dựng và việc đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tới các đại biểu dự hội nghị. 

Tin: Phương Thảo - (Phòng Tư pháp quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?