Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành

Hội nghị triển khai các kế hoạch phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quận
19/10/2017 | 10:43  | Lượt xem: 911

Chiều ngày 19/10/2017, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị triển khai các Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 2/10/2017 của UBND quận về kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư;

Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 25/8/2017 của UBND quận về thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND thành phố quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực; Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 11/5/2017 của UBND quận về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, giai đoạn 2017 - 2020; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 03/5/2017 của UBND quận về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, giai đoạn 2017 - 2021 và Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 27/6/2017 của UBND quận về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Đồng chí Phạm Tuấn Long - Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 1 trình bày tóm tắt các kế hoạch và báo cáo tóm tắt tình hình công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017.

 Các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất với nội dung các kế hoạch và sôi nổi thảo luận, đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu để thực hiện tốt nội dung các kế hoạch của UBND quận đã ban hành..

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Tuấn Long - Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận nêu rõ tầm quan trọng của các kế hoạch triển khai tại hội nghị; ghi nhận những kết quả đạt được của Ban chỉ đạo PCCC quận trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và đề nghị Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 1, các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, các cơ quan, đơn vị, trường học thuộc quận và UBND 18 phường nghiêm túc triển khai thực hiện tốt nội dung các kế hoạch… Tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về công tác PCCC; tăng cường công tác phối hợp giữa mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về phòng chống cháy nổ; xây dựng kế hoạch cụ thể kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các đơn vị trên địa bàn quận có nguy cơ tiềm ẩn về xảy ra cháy, nổ. Đối với các phường, cần rà soát kiện toàn ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy; chú trọng xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy ở cơ sở để thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong PCCC, nhất là lực lượng tại chỗ và chỉ huy tại chỗ…

Đồng chí Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 1 trình bày báo cáo tại hội nghị.
Đồng chí Phạm Tuấn Long - Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Nguồn: Trần Thị Huệ - HoanKiem portal

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?