Thông tin công khai Thông tin công khai

Quận Hoàn Kiếm: Các phường, đơn vị duy trì thực hiện Ngày Pháp luật hàng tháng

26/01/2022 | 10:19  | Lượt xem: 12
Năm 2021, việc thực hiện “Ngày Pháp luật” theo kế hoạch và chỉ thị của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố được các đơn vị, UBND các phường thuộc quận Hoàn Kiếm tổ chức thường xuyên, liên tục trong...

Bồi dưỡng kiến thức duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản TCVN I SO 9001:2015

15/12/2021 | 14:39  | Lượt xem: 35
Để trang bị kiến thức cho tập thể cán bộ, công chức của UBND quận và UBND các phường khi thực hiện cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản TCVN ISO 9001:2015, ngày 3/11/2021, UBND...

Thông báo Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận và đồng chí Chủ tịch UBND quận với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn quận năm 2021

10/12/2021 | 09:57  | Lượt xem: 26
Thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội ban hành “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính...

Thông báo đối thoại về quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND quận Hoàn Kiếm

06/12/2021 | 11:31  | Lượt xem: 83
Thực hiện Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 25/9/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng...

Hội nghị hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” và tổng kết cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19”

18/11/2021 | 16:13  | Lượt xem: 48
Thực hiện Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 11/10/2021 của UBND quận về hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND quận về tổ...

Thông báo mời thầu đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính

15/11/2021 | 08:31  | Lượt xem: 53
Công an quận Hoàn Kiếm thông báo mời đơn vị tham gia tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính. Cụ thể tang vật vi phạm hành chính bao gồm: - 400 (Bốn trăm) ...

Thông báo mời thầu đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính

15/11/2021 | 08:26  | Lượt xem: 56
Công an quận Hoàn Kiếm thông báo mời đơn vị tham gia tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính. Cụ thể tang vật vi phạm hành chính bao gồm: - 300 (Ba trăm) ...

Thông báo mời thầu đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính

15/11/2021 | 08:25  | Lượt xem: 57
Công an quận Hoàn Kiếm thông báo mời đơn vị tham gia tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính. Cụ thể tang vật vi phạm hành chính bao gồm: - 300 (Ba trăm) ...

Thông báo mời thầu đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính

05/11/2021 | 20:12  | Lượt xem: 46
Công an quận Hoàn Kiếm thông báo mời đơn vị tham gia tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính. Cụ thể tang vật vi phạm hành chính bao gồm: - 40 (Bốn mươi) ...

Thông báo mời thầu đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính

05/11/2021 | 20:06  | Lượt xem: 44
Công an quận Hoàn Kiếm thông báo mời đơn vị tham gia tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính. Cụ thể tang vật vi phạm hành chính bao gồm: - 61 đôi giày vải...

Thông báo mời thầu đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính

05/11/2021 | 20:04  | Lượt xem: 51
Công an quận Hoàn Kiếm thông báo mời đơn vị tham gia tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính. Cụ thể tang vật vi phạm hành chính bao gồm: - 75 (Bảy mươi...

Thông báo mời thầu đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính

05/11/2021 | 20:02  | Lượt xem: 46
Công an quận Hoàn Kiếm thông báo mời đơn vị tham gia tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính. Cụ thể tang vật vi phạm hành chính bao gồm: - 200 đôi giày vải...

Thông báo mời thầu đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính

05/11/2021 | 20:02  | Lượt xem: 46
Công an quận Hoàn Kiếm thông báo mời đơn vị tham gia tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính. Cụ thể tang vật vi phạm hành chính bao gồm: - 82 (Tám mươi...

Thông báo mời thầu đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính

05/11/2021 | 20:01  | Lượt xem: 55
Công an quận Hoàn Kiếm thông báo mời đơn vị tham gia tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính. Cụ thể tang vật vi phạm hành chính bao gồm: - 100 (Một trăm) ...

Danh sách xử lý vi phạm hành chính về ATTP do UBND quận Hoàn Kiếm ban hành quyết định xử phạt năm 2021

05/11/2021 | 11:17  | Lượt xem: 13
STT SỐ QUYẾT ĐINH NGÀY RA  QUYẾT ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG VI PHẠM ĐỊA CHỈ SẢN XUẤT, KINH DOANH LỖI VI PHẠM MỨC ...

Thông báo mời thầu đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

21/10/2021 | 15:14  | Lượt xem: 35
Công an quận Hoàn Kiếm thông báo mời đơn vị tham gia tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính. Cụ thể tang vật vi phạm hành chính bao gồm: - 38 đôi dép quai hậu (nam) đế nhựa,...

DANH SÁCH ĐƠN VỊ NỢ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỪ 6 THÁNG TÍNH ĐẾN 31/8/2021

14/09/2021 | 13:54  | Lượt xem: 24
BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI                       CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?