Thông tin công khai Thông tin công khai

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của quận Hoàn Kiếm

26/09/2019 | 08:26  | Lượt xem: 20
Xem nội dung Quyết định tại đây

Danh sách cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm nông nghiệp năm 2019

03/09/2019 | 10:30  | Lượt xem: 51
Danh sách cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm nông nghiệp năm 2019

TỔNG HỢP DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

28/08/2019 | 05:36  | Lượt xem: 32
Xem danh sách tại đây

Thông báo danh sách phòng thi, ca thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2019

22/08/2019 | 04:17  | Lượt xem: 91
Thông báo số 20-TB/HĐTD ngày 21/8/2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Quyết định số 21-QĐ/HĐTD ngày 21/8/2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố

Quyết định công bố danh mục TTHC lĩnh vực ATTP thuộc thẩm quyền UBND quận

13/08/2019 | 05:13  | Lượt xem: 233
Xem quyết định tại đây

TỔNG HỢP DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Y TẾ NĂM 2019

09/08/2019 | 09:56  | Lượt xem: 59
Xem danh sách tại đây

TỔNG HỢP DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CÔNG THƯƠNG NĂM 2019

31/07/2019 | 04:36  | Lượt xem: 61
Xem danh sách tại đây

Danh sách các đơn vị nợ tiền bảo hiểm tháng 6

19/07/2019 | 08:17  | Lượt xem: 57
Xem danh sách tại đây

Danh sách các đơn vị nợ tiền bảo hiểm tháng 5

13/06/2019 | 04:26  | Lượt xem: 69
Xem danh sách tại đây

Danh sách đơn vị nợ tiền tháng 4/2019

13/06/2019 | 09:52  | Lượt xem: 65
Xem danh sách tại đây
Hiển thị 1 - 20 trong 39 kết quả.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?