Thông tin công khai Thông tin công khai

Thông báo mời thầu đấu giá tang vật vi phạm hành chính

26/09/2020 | 08:45  | Lượt xem: 1
Công an quận Hoàn Kiếm thông báo mời đơn vị tham gia tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính. Cụ thể tang vật vi phạm hành chính bao gồm: - 360 (Ba trăm sáu...

Thông báo mời thầu đấu giá tang vật vi phạm hành chính

23/09/2020 | 04:00  | Lượt xem: 16
Công an quận Hoàn Kiếm thông báo mời đơn vị tham gia tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính. Cụ thể tang vật vi phạm hành chính bao gồm: - 01 (một) xe mô tô...

Thông báo mời thầu đấu giá tang vật vi phạm hành chính

23/09/2020 | 03:59  | Lượt xem: 16
Công an quận Hoàn Kiếm thông báo mời đơn vị tham gia tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính. Cụ thể tang vật vi phạm hành chính bao gồm: 9.000 sản phẩm là...

Thông báo mời thầu đấu giá tang vật vi phạm hành chính

22/09/2020 | 03:37  | Lượt xem: 23
Công an quận Hoàn Kiếm thông báo mời đơn vị tham gia tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính. Cụ thể tang vật vi phạm hành chính bao gồm: + 3.120 mét vải in hình hoạ...

Thông báo tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

22/09/2020 | 02:57  | Lượt xem: 37
  Xem thông báo tại đây     .

Danh sách các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên tính đến 31/8/2020

08/09/2020 | 02:45  | Lượt xem: 36
  Xem danh sách tại đây 1. Công tác Thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tính đến hết tháng 8/2020. 1.1. Tỷ lệ bao phủ BHYT - Số người tham...

Kiểm tra công tác xử phạt vi phạm hành chính và công tác theo dõi thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại 5 đơn vị

07/09/2020 | 09:07  | Lượt xem: 138
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 03/01/2020 của UBND quận Hoàn Kiếm về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2020, ngày 10/7/2020 Phòng Tư...

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của quận Hoàn Kiếm

01/09/2020 | 03:17  | Lượt xem: 9
Xem Quyết định tại đây     ...

Thông báo đấu giá tài sản

31/08/2020 | 08:33  | Lượt xem: 90
Xem Quyết định tại đây     .

Hướng dẫn triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn thành phố Hà Nội

24/08/2020 | 02:23  | Lượt xem: 18
  Công văn số 11/BTC-PTP ngày 03/8/2020 v/v  hướng dẫn triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi...

Danh sách các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội từ 6 tháng, tính đến 31-7-2020

07/08/2020 | 11:56  | Lượt xem: 281
  Xem danh sách tại đây 1. Công tác Thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tính đến hết tháng 7/2020. 1.1. Tỷ lệ bao phủ BHYT - Số người tham...

Hội nghị quán triệt Nghị định số 19 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

31/07/2020 | 09:44  | Lượt xem: 368
Ngày 23/7/2020, UBND quận tổ chức hội nghị quán triệt Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có...

Hội nghị quán triệt Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP

31/07/2020 | 09:43  | Lượt xem: 298
Ngày 16/7/2020, UBND quận đã tổ chức hội nghị quán triệt Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số...

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?