Thông tin công khai Thông tin công khai

Quyết định phê duyệt nội dung ôn tập Kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Hoàn Kiếm năm 2024

12/07/2024 | 10:51  | Lượt xem: 344
  Xem quyết định phê duyệt nội dung ôn tập tại đây Xem Quyết định hê duyệt danh sách các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển công chức làm việc tại UBND các phường ...

Quyết định phê duyệt danh sách các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Hoàn Kiếm năm 2024

12/07/2024 | 10:30  | Lượt xem: 325
  Xem Quyết định hê duyệt danh sách các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển công chức làm việc tại UBND các phường Xem Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm của UBND...

Danh sách đơn vị nợ bảo hiểm xã hội tính đến 30/4/2024

11/07/2024 | 17:18  | Lượt xem: 29
  Xem danh sách tại đây   .

Hướng dẫn thi trắc nghiệm trên máy tính

02/07/2024 | 09:07  | Lượt xem: 240
  Xem hướng dẫn tại đây.     .

Thực hiện thí điểm quy trình liên thông đối với nhóm thủ tục hành chính đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trên địa bàn quận

27/06/2024 | 15:34  | Lượt xem: 30
Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ về hộ tịch,...

Thông báo về lịch hướng dẫn ôn tập, tổ chức khai mạc Kỳ tuyển dụng và thi trắc nghiệm trong tuyển dụng công chức phường năm 2024

26/06/2024 | 11:08  | Lượt xem: 521
  Xem Thông báo về lịch hướng dẫn ôn tập, tổ chức khai mạc Kỳ tuyển dụng và thi trắc nghiệm trong tuyển dụng công chức phường năm 2024 Xem  Quyết định phê duyệt nội dung ôn tập...

Khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Hoàn Kiếm năm 2024

20/06/2024 | 14:36  | Lượt xem: 968
Thực hiện Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 và các văn bản chỉ đạo của thành phố, sau quá trình chuẩn bị theo đúng quy trình, sáng ngày 20/6/2024, Hội đồng thi tuyển chức danh, lãnh đạo...

Thông báo danh sách số báo danh Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Hoàn Kiếm năm 2024

14/06/2024 | 09:19  | Lượt xem: 319
  Xem Thông báo tại đây      

Hỗ trợ phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp qua ứng dụng Định danh và Xác thực điện tử VNeID

10/06/2024 | 14:52  | Lượt xem: 27
Ngày 15/5/2024 , HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID)...

Thông báo đối thoại với các tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, thủ tục hành chính

06/06/2024 | 09:18  | Lượt xem: 186
  Xem Thông báo tại đây     .

Thông báo tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc quận Hoàn Kiếm năm 2024

04/06/2024 | 16:52  | Lượt xem: 276
  Xem Thông báo tại đây   Đề án 20-ĐA/QU phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin...

 

 

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?