Thông tin công khai Thông tin công khai

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá vật tư thu hồi thanh lý

05/12/2023 | 19:49  | Lượt xem: 0
  Xem Thông báo tại đây

Khách sạn La Sinfonía Delrey Hotel&Spa tại địa chỉ 33-35 Hàng Dầu, phường Lý Thái Tổ vi phạm quy định về PCCC&CNCH

20/11/2023 | 15:32  | Lượt xem: 41
Ngày 10/10/2023, Báo Tiền phong đăng bài viết: “Chung cư, khách sạn lách luật phòng cháy chữa cháy” với nội dung “ K hách sạn La Sinfon í a D el r ey ...

DANH SÁCH ĐƠN VỊ NỢ BẢO HIỂM XÃ HỘI TÍNH ĐẾN 31/10/2023

20/11/2023 | 14:33  | Lượt xem: 0
STT Tên đơn vị Địa chỉ Số LĐ Số tháng Số tiền nợ 1 Nhà hàng Hoa Long Số 10 Nguyễn Quyền,...

Lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065

09/11/2023 | 18:32  | Lượt xem: 91
Kính gửi: - Các Phòng, Ban, Ngành thuộc quận Hoàn Kiếm; - Công an quận Hoàn Kiếm; - Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàn Kiếm; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận; - Các đoàn thể quận: Hội cựu...

Tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực y tế

07/11/2023 | 15:11  | Lượt xem: 4
    STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ PHƯỜNG SỐ CÔNG BỐ SẢN PHẨM/SẢN PHẨM ...

Đánh giá về thực trạng tình hình thi hành pháp luật về phân cấp quản lý nhà nước về đường bộ, công viên, cây xanh và chiếu sáng đô thị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

14/08/2023 | 11:42  | Lượt xem: 9
Triển khai Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND Thành phố về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nghị quyết số...

Tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực y tế

19/07/2023 | 17:07  | Lượt xem: 2
  STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ PHƯỜNG SỐ CÔNG BỐ SẢN PHẨM/SẢN PHẨM ...

Kế hoạch lấy ý kiến góp ý Hồ sơ dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

11/07/2023 | 15:51  | Lượt xem: 7
  1 . Kế hoạch lấy ý kiến góp ý Hồ sơ dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) 2. Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi 3. Dự thảo Tờ trình Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)  

Tự công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực y tế

11/07/2023 | 14:47  | Lượt xem: 3
    STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ PHƯỜNG SỐ CÔNG BỐ SẢN PHẨM/SẢN PHẨM ...

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

05/07/2023 | 14:53  | Lượt xem: 4
  Xem thông báo tại đây .

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?