Thông tin công khai Thông tin công khai

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên đến hết ngày 10/7/2020

10/07/2020 | 07:22  | Lượt xem: 14
Xem danh sách tại đây     .

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên đến hết ngày 08/7/2020

09/07/2020 | 08:03  | Lượt xem: 61
Xem danh sách tại đây       .

Trợ giúp pháp lí miễn phí cho người khiếm thị quận Hoàn Kiếm

06/07/2020 | 06:08  | Lượt xem: 80
Sáng 6/7/2020, Hội người Mù quận Hoàn Kiếm phối hợp với Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 2 (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội) đã tổ chức chương trình trợ giúp pháp lý lưu động miễn phí...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên đến hết ngày 02/7/2020

02/07/2020 | 09:05  | Lượt xem: 48
  Xem danh sách tại đây

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên đến hết ngày 30/6/2020

30/06/2020 | 09:01  | Lượt xem: 14
  Xem danh sách tại đây

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên đến hết ngày 29/6/2020

30/06/2020 | 02:31  | Lượt xem: 3
  Xem danh sách tại đây

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

29/06/2020 | 02:58  | Lượt xem: 172

Hội nghị quán triệt Luật sửa đổi bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

26/06/2020 | 09:50  | Lượt xem: 156
Căn cứ Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) Quốc hội khóa XII đã ban hành Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật Viên chức năm 2010. Cùng với những kết quả đạt được, trong quá trình thực...

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên đến hết ngày 25/6/2020

25/06/2020 | 05:08  | Lượt xem: 42
  Xem Danh sách tại đây

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên đến hết ngày 24/6/2020

24/06/2020 | 07:43  | Lượt xem: 19
  Xem danh sách tại đây

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên đến hết ngày 23/6/2020

23/06/2020 | 10:28  | Lượt xem: 17
  Xem danh sách tại đây

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên đến hết ngày 22/6/2020

22/06/2020 | 10:39  | Lượt xem: 34
  Xem danh sách tại đây

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên đến hết ngày 19/6/2020

19/06/2020 | 07:43  | Lượt xem: 66
  Xem Danh sách tại đây

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên đến hết ngày 18/6/2020

18/06/2020 | 08:14  | Lượt xem: 22
  Xem danh sách tại đây

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên đến hết ngày 17/6/2020

17/06/2020 | 04:58  | Lượt xem: 39
  Xem danh sách tại đây   ..

Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên đến hết ngày 16/6/2020

16/06/2020 | 05:42  | Lượt xem: 43
    Xem danh sách tại đây   .

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?