Thông tin công khai Thông tin công khai

DANH SÁCH ĐƠN VỊ NỢ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỪ 6 THÁNG TÍNH ĐẾN 31/7/2022

10/08/2022 | 16:05  | Lượt xem: 0
BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI                       CỘNG HÒA XÃ HỘI...

Thông báo về việc mời quan tâm cung cấp dịch vụ thẩm định giá tài sản

09/08/2022 | 14:07  | Lượt xem: 32
  Xem thông báo tại đây   .

Quyết định phê duyệt nội dung ôn tập Kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường Thuộc Quyết định phê duyệt nội dung ôn tập quận Hoàn Kiếm

26/07/2022 | 10:48  | Lượt xem: 161
  Quyết định 65/QĐ-HĐTD ngày 25/7/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức phường năm 2022 về việc phê duyệt nội dung ôn tập Kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường Thuộc Quyết...

“Lợi ích kép” từ thủ tục hành chính không chờ

25/07/2022 | 14:22  | Lượt xem: 104
Sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện chuyên đề “Các thủ tục hành chính không chờ” tại bộ phận “một cửa” của UBND 18 phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã có khoảng 10.000 hồ sơ hành chính được...

Triển khai thực hiện chuyên đề Cải cách hành chính “Các thủ tục hành chính không chờ” tại UBND 18 phường

12/07/2022 | 15:44  | Lượt xem: 29
Căn cứ Nghị định 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô...

Ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn quận năm 2022

12/07/2022 | 15:43  | Lượt xem: 16
Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 16/02/2022 của UBND Thành phố về thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2022; Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày...

UBND quận ban hành kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2022

12/07/2022 | 15:42  | Lượt xem: 22
Thực hiện Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022 của thành phố Hà Nội; ngày 28/01/2022, UBND quận Hoàn...

DANH SÁCH ĐƠN VỊ NỢ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỪ 6 THÁNG TÍNH ĐẾN 30/06/2022

07/07/2022 | 14:44  | Lượt xem: 10
  Xem danh sách tại đây.   .

Hội nghị Quán triệt Luật Phòng, chống ma túy năm 2021

09/06/2022 | 08:04  | Lượt xem: 77
Sáng ngày 26/5/2022, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị Quán triệt Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và một số văn bản hướng dẫn thi hành. Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Tới...

DANH SÁCH ĐƠN VỊ NỢ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỪ 6 THÁNG TÍNH ĐẾN 31/03/2022

07/06/2022 | 11:18  | Lượt xem: 8
  Xem danh sách tại đây.   .

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?