Thông tin hoạt động của Thành phố Thông tin hoạt động của Thành phố

Đảng bộ thành phố Hà Nội - Năng lực cao, sức bền lớn
26/03/2021 | 09:08  | Lượt xem: 44

Trong hành trình phát triển không ngừng, luôn có những thời điểm ấn tượng mà mỗi khi nhắc tới là có thêm động lực tiến lên. 2020 là một năm như thế, khi Hà Nội phải vừa đẩy lùi các đợt lây lan của dịch Covid-19, vừa triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng, đặc biệt là tổ chức đại hội Đảng các cấp... Nhưng vượt lên tất cả, kết thúc năm là những thành tích toàn diện, nổi bật. Trong khó khăn, Đảng bộ thành phố đã chứng tỏ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, quyết tâm, sức bền lớn. Điều này tiếp tục được thể hiện trong những tháng đầu năm 2021.

Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Nhận thức sâu sắc rằng, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, các cấp ủy Đảng trước hết là Thành ủy Hà Nội luôn dành sự quan tâm đặc biệt để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả. Trong năm 2020, các nội dung thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở.

Tâm điểm trong công tác xây dựng Đảng năm qua của Hà Nội là tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Dù trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức đại hội, Thành ủy Hà Nội có sự thay đổi về cán bộ lãnh đạo nhưng công tác này vẫn được tiếp tục triển khai, nâng chất lượng, đạt kết quả xuất sắc. Tính đến ngày 18-8-2020, thành phố đã tổ chức thành công tốt đẹp và đúng tiến độ 100% đại hội tại 17.118 chi bộ, 2.310 tổ chức cơ sở Đảng và 50 đảng bộ trực thuộc Thành ủy. 100% tổ chức cơ sở Đảng có vấn đề khó khăn cần quan tâm củng cố theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” đều đã tổ chức đại hội thành công.

Là đảng bộ lớn nhất cả nước với số đảng viên bằng khoảng 10% số đảng viên của toàn Đảng, quy mô tổ chức lớn, Đảng bộ thành phố đã ghi dấu ấn đặc biệt khi tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) sớm hơn 10 ngày so với dự kiến (Đại hội diễn ra từ ngày 11-10 đến 13-10-2020). Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Thủ đô. Đặc biệt, báo cáo chính trị và hệ thống văn kiện của đại hội được xây dựng nghiêm túc, qua nhiều bước lấy ý kiến, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, bảo đảm chất lượng đã được đại hội và dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân thống nhất cao. Có thể thấy, Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố thể hiện tư duy, tầm nhìn và có nhiều nét mới đặc sắc. Công tác nhân sự cấp ủy được chuẩn bị chu đáo, tiến hành đúng nguyên tắc, công khai, tập trung, đúng tiêu chuẩn, quy trình, phát huy dân chủ.

Để đạt được kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương… Bên cạnh đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, chủ động của thường trực cấp ủy các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng, nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Đặc biệt, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã tổ chức làm việc với Ban Cán sự đảng 10 bộ, ngành trọng điểm để làm rõ nội dung, mục tiêu, định hướng phát triển trên từng lĩnh vực, để “đưa cuộc sống vào Nghị quyết”, lấy nhu cầu, mong muốn của nhân dân làm mục tiêu, qua đó nghị quyết của Đảng phù hợp thực tiễn hơn.

Thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội là tiền đề quan trọng để tiếp tục xây dựng Đảng bộ thành phố và hệ thống chính trị Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, qua đó nhân lên niềm tin trong nhân dân, cổ vũ toàn thành phố gương mẫu đi đầu cả nước thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội với những thành tựu quan trọng đóng góp vào thành tích chung của cả nước.

Khẩn trương, quyết liệt hành động

Tiếp đà thắng lợi năm 2020 và với khí thế đổi mới mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô đang khẩn trương bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố vào cuộc sống với quyết tâm thực hiện thắng lợi ngay từ tháng đầu, năm đầu.

Đảng bộ thành phố đã có những bước đi vững chắc, chủ động ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Ngày 2-11-2020, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố. Cũng với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và trách nhiệm cao, ngày 17-3 vừa qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã ký ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa, sớm hơn tiến độ đề ra. Các chương trình không chỉ giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Không chỉ kế thừa các chương trình công tác khóa XVI, Thành ủy Hà Nội khóa XVII đã xây dựng 10 chương trình công tác với những nét đổi mới xuyên suốt từ cách đặt vấn đề mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu đến các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Điểm nhấn ấn tượng là mỗi chương trình đều đi kèm với phụ lục nêu rõ kế hoạch, đề án, dự án cụ thể hóa gắn với phân công cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Đặc biệt, Thành ủy khóa XVII đã bổ sung 3 chương trình mới so với nhiệm kỳ khóa XVI. Ðó là Chương trình số 03-CTr/TU về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025”; Chương trình số 07-CTr/TU về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025” và Chương trình số 08-CTr/TU về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”.

Thành ủy Hà Nội cũng đã chỉ đạo đẩy nhanh việc giải quyết những vấn đề cấp thiết, trong đó có việc xây dựng 2 nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ và công nghiệp văn hóa. Trái ngọt từ tinh thần hành động quyết liệt bằng “sản phẩm” đầu tay thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố là 6 đồ án quy hoạch phân khu 4 quận nội đô lịch sử được ban hành và công bố ngày 22-3 vừa qua. Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tưởng chừng bế tắc cũng đã có bước tiến lớn, dự kiến được phê duyệt trong tháng 6-2021.

Xác định nhân tố con người có tính quyết định đối với mọi công việc, từ sau Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ HĐND, UBND thành phố, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã... Đến nay, cơ bản các “tư lệnh” ngành, địa phương đã được kiện toàn đầy đủ, đáp ứng đủ tiêu chuẩn, đạt đồng thuận cao.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố tiếp tục được củng cố và khẳng định rõ nét trong năm 2020 đầy khó khăn, thử thách. Đây là cơ sở quan trọng, tiền đề vững chắc để tin tưởng, Hà Nội sẽ tiếp tục đạt được những thành tích xứng đáng trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo HNMO

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?