Thông tin hoạt động của Thành phố Thông tin hoạt động của Thành phố

Hà Nội: Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho 258 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý
18/08/2022 | 14:31  | Lượt xem: 22

Sáng 18-8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2022.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên; các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Dương Đức Tuấn, Chử Xuân Dũng.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự buổi lễ.

Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Thành ủy mở 3 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2022 với tổng số 707 học viên. Đây là lớp thứ ba, bao gồm 258 học viên trong tổng số 3 lớp tổ chức trong tháng 8-2022.

Trong 3 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu 6 chuyên đề, gồm: Tình hình kinh tế - xã hội trong nước, quốc tế và Thủ đô năm 2022, dự báo trong thời gian tới; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận 21-KL/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế với thể chế chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; văn hóa trong lãnh đạo, quản lý và văn hóa quản lý ở Thủ đô Hà Nội hiện nay; quá trình chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn ở địa phương; cục diện thế giới hiện nay, đường lối, chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Đây là những nội dung rất quan trọng nhằm nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành và khả năng hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố.

Tại khóa học, thành phố đã mời báo cáo viên uy tín là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, giảng viên cao cấp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia giảng bài.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thực hiện Quy định số 164-QĐ/TƯ ngày 1-2-2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kế hoạch số 95-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi lễ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, vận dụng tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, coi "Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng", thời gian qua, Đảng ta luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, coi việc “huấn luyện” cán bộ là việc làm quan trọng, thường xuyên, liên tục.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành ủy Hà Nội thường xuyên quan tâm chỉ đạo đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong từng thời kỳ, giai đoạn khác nhau, căn cứ vào yêu cầu thực tiễn, thành phố Hà Nội đã chủ động tiến hành công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với nhiều giải pháp căn cơ, mang tính đột phá, đổi mới phù hợp với đòi hỏi thực tiễn. Nhờ đó đã xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp từ thành phố đến cơ sở cơ bản bảo đảm về số lượng, cơ cấu, chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị và nhiệm vụ chung của thành phố.

Kế thừa và phát huy những kết quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng bộ thành phố trong những nhiệm kỳ qua, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Hà Nội khóa XVII đã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, cùng với đó đã ban hành các quy chế, quy định, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2022-2025 và hằng năm; tập trung chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 04-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội.

Các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý tham gia lớp học.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý, lớp đào tạo được tổ chức khi Bộ Chính trị vừa mới ban hành và tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 15/NQ-TƯ ngày 5-5-2022 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nghị quyết cũng đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có năng lực, trình độ cao, chuyên nghiệp, có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển Thủ đô”.

Trên tinh thần đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các học viên nhận thức rõ trách nhiệm, nghiêm túc học tập, lắng nghe các chuyên đề đầy đủ, với tinh thần khiêm tốn, cầu thị; tuyệt đối chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học; phát huy tính chủ động, tự giác trong học tập, nghiên cứu theo sự gợi mở, định hướng của các báo cáo viên, biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu. Trong quá trình học tập, cần lưu ý gắn lý luận với thực tiễn, gắn tài liệu, sách vở với thực tiễn sinh động. Từ đó, vận dụng những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được trong khóa học vào trong công tác để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Quản lý lớp học; Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các đơn vị làm tốt công tác tổ chức quản lý, tạo điều kiện về mọi mặt cho học viên trong suốt thời gian tổ chức lớp học.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trân trọng cảm ơn PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cùng các báo cáo viên; đồng thời tin tưởng, với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo; sự tự giác chuyên cần của các học viên, lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức sẽ hoàn thành tốt chương trình học tập đã đề ra.

Nguồn: HNMO

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?