Thông tin hoạt động của Thành phố Thông tin hoạt động của Thành phố

Khảo sát, đánh giá kết quả Nghị quyết số 49 và Chỉ thị số 33 của Trung ương trên địa bàn Hà Nội
23/08/2019 | 19:33  | Lượt xem: 84

HNP - Chiều 20/8, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) và Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư đã làm việc với Thành ủy Hà Nội nhằm khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 và kết quả thực hiện chủ trương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.