Thông tin hoạt động của Thành phố Thông tin hoạt động của Thành phố

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp
24/11/2022 | 11:13  | Lượt xem: 66

Sáng 23-11, phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng chỉ đạo tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; tăng cường kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu các cấp; huy động cả hệ thống chính trị để tham gia thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ công tác.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; song với tinh thần quyết liệt, đổi mới, tạo đột phá trên một số lĩnh vực, thành phố dự kiến đạt và vượt tất cả 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kinh tế tăng trưởng khá cao, ước đạt 8,8%, cao hơn mức bình quân chung cả nước (khoảng 8%). Quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 774,1 nghìn tỷ đồng; GRDP/người đạt 142,3 triệu đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhìn nhận, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức, được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thảo luận, thẳng thắn chỉ rõ. Đó là: Việc phát huy lợi thế, tiềm năng, huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương còn chưa đạt yêu cầu, nhất là trong thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; ùn tắc giao thông, úng ngập còn xảy ra ở một số nơi; việc thu gom, xử lý chất thải rắn, nước thải, nhất là tại một số làng nghề còn hạn chế. Quản lý quy hoạch đô thị còn hạn chế, vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm và xây dựng trên đất nông nghiệp, đất rừng còn xảy ra, chưa được ngăn chặn và xử lý hiệu quả. Tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm còn chậm và nhiều vướng mắc. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục khó khăn và có xu hướng chậm dần qua các năm. Công tác phòng cháy, chữa cháy hiệu quả chưa cao. Khâu tổ chức thực hiện chủ đề năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” vẫn còn hạn chế; kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu...

Bí thư Thành ủy khẳng định, năm 2023 có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Đây còn là năm đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Quan điểm chỉ đạo của Thành ủy năm 2023 là: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm đã có; các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn nữa; tăng cường kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu các cấp; huy động cả hệ thống chính trị để tham gia thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ công tác. Thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2023 từ 7% trở lên

Cơ bản thống nhất với các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do Ban Cán sự đảng UBND thành phố chuẩn bị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí Thành ủy viên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Trong đó, đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu bám sát vào Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác, các đề án, kế hoạch, chương trình của Thành ủy, rà soát lại từng nhiệm vụ, chỉ tiêu để từng đơn vị chủ động có kế hoạch, đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi; tập trung những nhiệm vụ, chỉ tiêu có khả năng không đạt để có giải pháp quyết liệt tháo gỡ những khâu yếu, việc khó.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là các lĩnh vực: Quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng; thực hiện tốt chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; phấn đấu thực hiện tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7% trở lên; tốc độ tăng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn 10,5-11%, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu 7,5-8%... Hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó cần lưu ý quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội theo hướng “văn hiến, văn minh, hiện đại”, giữ được văn hóa nông thôn Bắc Bộ gắn với làng nghề, di tích văn hóa, lịch sử.

Cũng theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, các cấp, các ngành phải tăng cường chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè, quản lý phương tiện giao thông, giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm, nhất là hoàn thành đưa vào vận hành thương mại đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội; hoàn thành các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; xây dựng, ban hành quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ; tiếp tục rà soát, xử lý hơn 400 dự án có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát trật tự xây dựng theo quy hoạch; ngăn chặn hiệu quả, xử lý nghiêm tình trạng xây dựng không phép, trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng, đất công; triển khai xây dựng, hoàn thành một số nhà máy sử dụng nước mặt; tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý nước thải, rác thải theo quy hoạch, các dự án cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn các huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên...

Vốn đầu tư công phải được giao ngay từ đầu năm

Đồng chí Đinh Tiến Dũng đồng thời lưu ý các nội dung quan trọng cần tập trung thực hiện nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về tài chính - ngân sách, đầu tư công vừa phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tồn tại; tạo bước chuyển biến mới trong năm 2023.

Trong đó, thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023, phải rà soát bảo đảm bố trí vốn theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công, phù hợp với mục tiêu, định hướng đầu tư, các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ và thứ tự ưu tiên đầu tư; trong đó, cần tập trung bố trí vốn hoàn thành các dự án chuyển tiếp; bố trí vốn cho các dự án, công trình trọng điểm, các dự án dân sinh bức xúc (nước sạch, xử lý ô nhiễm môi trường, đường sắt đô thị…), các dự án có khả năng hấp thụ vốn và giải ngân tốt, không bố trí vốn cho các dự án mới khi chưa bảo đảm đủ thủ tục đầu tư để khởi công theo quy định.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: “Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố phải có các giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập, chấn chỉnh khâu chuẩn bị đầu tư, tập trung chỉ đạo, giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời quán triệt quan điểm chỉ đạo là vốn đầu tư công phải được giao ngay từ đầu năm để tập trung quyết liệt triển khai công tác đầu tư và giải ngân ngay từ ngày đầu, tháng đầu tiên của năm 2023, tránh tình trạng dồn giải ngân vào cuối năm làm chậm tiến độ dự án, giảm hiệu quả vốn đầu tư công, phải thực hiện điều chỉnh kế hoạch nhiều lần trong năm”.

Đối với Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị Ban Cán sự đảng UBND thành phố tiếp thu tối đa ý kiến xác đáng để hoàn thiện Đề án và trình HĐND thành phố xem xét, thông qua theo quy định. Trong đó cần lưu ý rà soát kỹ, thống kê đầy đủ số lượng, hiện trạng các nhóm tài sản công thuộc phạm vi của đề án, nhất là đối với nhóm tài sản: Quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của thành phố giao cho các tổ chức, đơn vị kinh doanh nhà quản lý, khai thác; quỹ đất 20-25% tại các dự án phát triển nhà ở phải bàn giao lại cho thành phố; quỹ đất, nhà tái định cư...

Bí thư Thành ủy lưu ý nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm quyết liệt khắc phục các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong công tác quản lý, sử dụng trước đây, tiến tới khai thác hiệu quả từng tài sản để tập trung triển khai thực hiện trong năm 2023 và các năm tiếp theo, từng bước thu hồi và phát huy các nguồn lực đem lại từ việc khai thác tài sản công cho sự phát triển của thành phố.

Khẳng định Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đồng tình, nhất trí cao về 3 nội dung lớn đối với công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2023, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng trực thuộc, các sở, ngành thành phố nghiêm túc thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023; đồng thời chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và các nhiệm vụ chính trị năm 2023”.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo rà soát, tiếp thu, hoàn thiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và ký ban hành theo quy chế làm việc của Thành ủy.

Khẳng định Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII đã thành công tốt đẹp, đồng chí Đinh Tiến Dũng nêu rõ, thời gian còn lại của năm 2022 không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, đề nghị các đồng chí Thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022; tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2023, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của cả nhiệm kỳ.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?