Thông tin hoạt động của Thành phố Thông tin hoạt động của Thành phố

Tập thể UBND TP họp xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền
18/05/2018 | 11:44  | Lượt xem: 3486

Sáng 18/5, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 5 nhằm xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền UBND TP. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng; lãnh đạo các sở, ngành của TP

 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên họp

 

Tại hội nghị, tập thể UBND TP đã thảo luận, cho ý kiến về 5 dự thảo nội dung chuẩn bị trình HĐND thành phố xem xét vào các kỳ họp sắp tới, gồm: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của TP Hà Nội; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của TP Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 và Báo cáo “Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách địa phương năm 2017”; Báo cáo “Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công lũy kế từ năm 2016 đến tháng 6-2018”; Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; Báo cáo, Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường cho người dân khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố.

Tập thể UBND TP cũng đã xem xét các nội dung khác thuộc thẩm quyền, gồm: Quyết định ban hành Quy định về sử dụng nguồn thu từ hoạt động cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ thuộc sở hữu nhà nước tại các chung cư phục vụ tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội; Quyết định phê duyệt Đề án Xây dựng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trở thành tổ hợp truyền thông hiện đại của Thủ đô giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030. Ngoài ra, tập thể UBND thành phố cũng đã cho ý kiến đóng góp vào các báo cáo gửi HĐND thành phố là Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2018 và Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018.

Huy Kiên-HNP

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?