Thông tin hoạt động của Thành phố Thông tin hoạt động của Thành phố

Tập thể UBND TP xem xét các nội dung trình Kỳ họp thứ 11 HĐND TP
24/02/2023 | 10:50  | Lượt xem: 8

Sáng 24/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp UBND thành phố tháng 2/2023 để xem xét một số nội dung trình Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông; Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị.

Tại phiên họp, UBND thành phố Hà Nội đã xem xét Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng 2026-2030; Nghị quyết bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú đã quy định tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 và Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND thành phố.

UBND thành phố cũng điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp thành phố; phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố.

Phiên họp cũng quyết định về “Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND các quận, huyện có khu công nghiệp” theo đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Nguồn: Kinhtedothi

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?